A A A A A
Lietuvos Biblija

Psalmynas 1291
Jie vargino mane nuo pat jaunystės,­tesako Izraelis,­
2
jie vargino mane nuo pat jaunystės, tačiau nenugalėjo.
3
Artojai ant mano nugaros arė, išvarydami ilgas vagas.
4
Bet teisusis Viešpats nedorėlių pančius sutraukė.
5
Tesusigėsta ir pasitraukia visi, kurie nekenčia Siono.
6
Tebūna jie kaip stogo žolė, kuri, dar neužaugusi, nuvysta;
7
nesusirenka iš jos net sauja pjovėjui nei mažiausias pėdas rišėjui.
8
Praeiviai, eidami pro šalį, nesako jiems: ‘‘Tepalaimina tave Viešpats. Mes laiminame tave Viešpaties vardu’‘.