A A A A A
Lietuvos Biblija

Psalmynas 1261
Kai Siono belaisvius vedė Viešpats namo, buvome tarsi sapne.
2
Mūsų burnos buvo pilnos juoko, liežuviai­giedojimo. Pagonys kalbėjo: ‘‘Jiems Viešpats didelių dalykų padarė’‘.
3
Viešpats didelių dalykų mums padarė, todėl mes džiaugiamės.
4
Parvesk, Viešpatie, mūsų ištremtuosius kaip upelius pietuose.
5
Kurie ašarodami sėja, tie su džiaugsmu pjaus.
6
Verkia žmogus, į dirvą berdamas sėklą, bet su džiaugsmu grįžta, nešdamas pėdus.