Senas Testamentas
Naujasis Testamentas
Lietuvos Biblija

Psalmynas 125

1

Kurie pasitiki Viešpačiu, yra kaip Siono kalnas, kuris stovi tvirtai per amžius.

2

Kaip kalnai apsupę Jeruzalę, taip Viešpats apsupęs savo tautą dabar ir per amžius.

3

Nepasiliks nedorėlių skeptras ant teisiųjų dalies, kad teisieji savo rankų netiestų į neteisybę.

4

Padėk, Viešpatie, geriesiems, pagelbėk tiesiaširdžiams.

5

O kreivais keliais kas nuklysta, tuos Viešpats nuves su piktadariais. Taika tebūna Izraeliui.

Lithuanian Bible
Public Domain: No info