A A A A A
Lietuvos Biblija

Psalmynas 125

1

  Kurie pasitiki Viešpačiu, yra kaip Siono kalnas, kuris stovi tvirtai per amžius.

2

  Kaip kalnai apsupę Jeruzalę, taip Viešpats apsupęs savo tautą dabar ir per amžius.

3

  Nepasiliks nedorėlių skeptras ant teisiųjų dalies, kad teisieji savo rankų netiestų į neteisybę.

4

  Padėk, Viešpatie, geriesiems, pagelbėk tiesiaširdžiams.

5

  O kreivais keliais kas nuklysta, tuos Viešpats nuves su piktadariais. Taika tebūna Izraeliui.

Lithuanian Bible
Public Domain: No info