A A A A A
Lietuvos Biblija

Psalmynas 1241
Jei Viešpats nebūtų stojęs už mus,­tesako Izraelis,­
2
jei Viešpats nebūtų stojęs už mus, kai žmonės mus užpuolė,
3
jie mus gyvus būtų prariję, kai užsidegė jų rūstybė prieš mus.
4
Tada vandenys mus būtų užlieję, srovė būtų apsėmusi mūsų sielas,
5
gausūs vandenys būtų apsėmę mūsų sielas.
6
Palaimintas Viešpats, kuris neatidavė mūsų į jų dantis.
7
Mūsų sielos ištrūko kaip paukštis iš medžiotojo tinklo. Tinklas sutrūko, ir mes pasprukome.
8
Mūsų pagalba yra Viešpaties, dangaus ir žemės Kūrėjo, vardas.