A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Psalmynas 1231
Mano akys pakeltos į Tave, kuris gyveni danguose.
2
Kaip žiūri tarnai į ranką savo valdovo, tarnaitė­į ranką valdovės, taip mūsų akys žvelgia į Viešpatį, mūsų Dievą, laukdamos Jo pasigailėjimo.
3
Pasigailėk mūsų, Viešpatie, pasigailėk mūsų, nes per daug paniekinti esame!
4
Per ilgai mūsų siela varginama pašaipa turtuolių ir panieka išdidžiųjų.