A A A A A
Lietuvos Biblija

Psalmynas 121
Viešpatie, gelbėk! Nyksta dievotieji, nebelieka ištikimųjų tarp žmonių vaikų.
2
Jie vienas kitam kalba tuštybes, lūpomis pataikauja ir kalba klastinga širdimi.
3
Viešpats sunaikins pataikaujančias lūpas, puikybės pilną liežuvį.
4
Jie sako: ‘‘Savo liežuviu mes nugalėsime, mūsų lūpos kalba už mus, kas mums Viešpats?’‘
5
‘‘Dėl varguolio priespaudos, dėl vargšo dejonių dabar Aš pakilsiu,­sako Viešpats,­išgelbėsiu tą, kuris ilgisi mano pagalbos’‘.
6
Viešpaties žodžiai­tyri žodžiai, kaip liejykloje nuskaistintas sidabras, septynis kartus išvalytas.
7
Tu, Viešpatie, prižiūrėsi juos ir saugosi nuo šios kartos per amžius.
8
Visuose pakraščiuose gausu nedorėlių, kai išaukštinami niekam tikę žmonės.