A A A A A
Lietuvos Biblija

Psalmynas 1171
Girkite Viešpatį, visos tautos. Girkite Jį, visi žmonės!
2
Jo gailestingumas mums begalinis, Viešpaties tiesa pasilieka per amžius. Girkite Viešpatį!