A A A A A
Lietuvos Biblija

Psalmynas 1131
Girkite Viešpatį! Viešpaties tarnai, girkite Viešpaties vardą!
2
Palaimintas Viešpaties vardas dabar ir per amžius.
3
Nuo saulės užtekėjimo iki nusileidimo tebūna giriamas Viešpaties vardas!
4
Viešpats yra virš visų tautų, Jo šlovė aukščiau nei dangus.
5
Kas yra kaip Viešpats, mūsų Dievas, kuris gyvena aukštybėse?
6
Jis pasilenkia žiūrėti į dangų ir žemę.
7
Jis kelia iš dulkių beturtį, iš purvo vargšą ištraukia,
8
sodina jį greta kunigaikščių, šalia savo tautos kunigaikščių.
9
Jis suteikia nevaisingajai namus, padarydamas ją laiminga vaikų motina. Girkite Viešpatį!