A A A A A
Lietuvos Biblija

Psalmynas 1121
Girkite Viešpatį! Palaimintas žmogus, kuris Viešpaties bijosi ir Jo įsakymus labai mėgsta.
2
Jo palikuonys bus galingi žemėje; palaiminta bus dorųjų karta.
3
Jo namuose bus gerovė ir turtai, jo teisumas pasiliks per amžius.
4
Dorajam šviesa nušvinta tamsoje, jis yra maloningas, kupinas gailestingumo ir teisus.
5
Geras žmogus pasigaili ir skolina, jis teisingai savo reikalus tvarko.
6
Jis nesvyruos per amžius. Amžinai bus minimas teisiojo vardas.
7
Bloga žinia jo neišgąsdins; tvirta yra jo širdis, nes jis pasitiki Viešpačiu.
8
Įsitvirtinusi jo širdis, jis nebijos, kol pamatys sugėdintus savo priešus.
9
Jis beturčiams dovanas dosniai dalina. Jo teisumas pasilieka per amžius. Jo ragas iškils garbingai.
10
Nedorėlis tai matys ir graušis, dantimis grieš ir nyks. Nedorėlių troškimas pražus.