A A A A A
Lietuvos Biblija

Psalmynas 1111
Girkite Viešpatį! Aš girsiu Viešpatį visa širdimi teisiųjų susirinkime.
2
Dideli yra Viešpaties darbai, tyrinėjami visų, kurie juos mėgsta.
3
Didingi ir šlovingi Jo darbai, Jo teisumas pasilieka per amžius.
4
Atsimintini yra Jo darbai. Maloningas ir užjaučiantis yra Viešpats.
5
Jis maitina tuos, kurie Jo bijo, per amžius prisimena savo sandorą.
6
Jis savo darbų galią tautai parodė, atidavė jiems pagonių nuosavybę.
7
Jo rankų darbai­teisingumas ir teismas, visi Jo įsakymai nepakeičiami.
8
Jie per amžius yra tvirti, paremti tiesa ir lygybe visiems.
9
Išpirkimą Jis savo tautai siuntė, amžiams paskelbė savo sandorą. Šventas ir gerbtinas yra Jo vardas.
10
Išminties pradžia yra Viešpaties baimė; supratingi, kurie taip elgiasi. Jo šlovė lieka per amžius!