A A A A A
Lietuvos Biblija

Psalmynas 1101
Viešpats tarė mano Viešpačiui: ‘‘Sėskis mano dešinėje, kol patiesiu Tavo priešus tarsi pakojį po Tavo kojomis’‘.
2
Viešpats duos Tau iš Siono Tavo stiprybės skeptrą. Valdyk savo priešus!
3
Savanoriškai Tavo tauta susirinks Tavo pergalės dieną šventumo grožyje. Jaunimas lyg aušros rasa Tave pasitiks.
4
Viešpats prisiekė ir nesigailės: ‘‘Tu esi kunigas per amžius Melchizedeko tvarka’‘.
5
Viešpats Tavo dešinėje sunaikins karalius savo rūstybės dieną.
6
Jis darys teismą tarp pagonių. Pripildys žemę lavonų, daugelyje šalių įvykdys sprendimą valdovams.
7
Jis kelyje gers iš upelio, todėl iškels savo galvą.