A A A A A
Lietuvos Biblija

Psalmynas 11

1

  Viešpačiu aš pasitikiu. Kaip jūs sakote mano sielai: ‘‘Skrisk kaip paukštis į kalnus’‘?

2

  Įtempia nedorėliai lanką, prie templės strėlę jau deda, kad tamsoje šaudytų į tiesiaširdžius.

3

  Kai pamatai griaunami, ką gi begali teisusis?

4

  Viešpats savo šventykloje; danguje stovi Viešpaties sostas. Jo akys stebi, žmonių vaikus jos tyrinėja.

5

  Viešpats teisųjį tiria, o nedorėliu ir smurtininku Jis bjaurisi.

6

  Jis lydins ant bedievių žarijomis, ugnimi ir siera, jų lemtis bus svilinanti vėtra.

7

  Viešpats teisus ir Jam miela teisybė. Dorieji regės Jo veidą.

Lithuanian Bible
Public Domain: No info