A A A A A
Lietuvos Biblija

Psalmynas 1011
Apie gailestingumą ir teisingumą giedosiu, skambinsiu Tau, Viešpatie.
2
Laikysiuos teisingo kelio. Kada Tu pas mane ateisi? Vaikščiosiu su tobula širdimi savo namuose.
3
Į tai, kas nedora, aš nežiūrėsiu. Aš nekenčiu neištikimųjų darbų; nieko bendro su jais neturėsiu.
4
Vengsiu iš tolo širdies nelabumo, pikto nenoriu pažinti.
5
Kas slaptai savo artimą šmeižia, tą nutildysiu. Kas žiūri iš aukšto ir turi išdidžią širdį, to neapkęsiu.
6
Mano akys žvelgia į krašto ištikimuosius, kad jie gyventų su manimi. Kas vaikščioja tobulu keliu, tas tarnaus man.
7
Klastingieji negyvens mano namuose. Melagiai nepasiliks mano akivaizdoje.
8
Anksti išnaikinsiu krašto nedorėlius, kad pašalinčiau piktadarius iš Viešpaties miesto.