A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Jobo 81
Šuachas Bildadas atsakydamas tarė:
2
‘‘Ar dar ilgai tu šitaip kalbėsi? Tavo žodžiai yra kaip stiprus vėjas.
3
Argi Dievas neteisingai teisia, ar Visagalis iškreipia teisingumą?
4
Jei tavo sūnūs Jam nusidėjo, Jis juos atidavė jų nusikaltimams.
5
Jei tu ieškosi Dievo ir maldausi Visagalį,
6
būsi tyras ir doras, tai Jis pakils dėl tavęs ir duos klestėjimą tavo teisumo buveinei.
7
Nors tavo pradžia buvo maža, tačiau galiausiai tai labai išaugs.
8
Patyrinėk ankstesnius laikus ir sužinok, ką patyrė jų tėvai.
9
Mes gyvename tik nuo vakar dienos ir nieko nežinome, nes mūsų dienos žemėje lyg šešėlis.
10
Jie tikrai pamokys tave, duos nuoširdžių patarimų.
11
Ar auga papirusas, kur nėra drėgmės, ir nendrės be vandens?
12
Dar žydėdamas ir nenuskintas, jis sudžiūsta pirma visų žolių.
13
Tokie keliai yra visų, kurie pamiršta Dievą; ir veidmainių viltis pražus.
14
Jų viltis sunyks ir jų pasitikėjimas­ tik voratinklis.
15
Atsirems į savo namus, bet jie sugrius, įsitvers jų, bet jie neatlaikys.
16
Jis žaliuoja saulėje, jo atžalos plečiasi sode.
17
Akmenų krūvą apraizgo jo šaknys, jos laikosi akmenuotoje žemėje.
18
Jei Jis išraus jį iš tos vietos, ši išsigins jo: ‘Aš tavęs niekada nemačiau’.
19
Toks yra jo kelių džiaugsmas, o iš žemės auga kiti.
20
Dievas neatmes tobulojo ir nepadės piktadariams.
21
Jis pripildys tavo burną juoko ir tavo lūpas džiaugsmo.
22
Tie, kurie tavęs nekenčia, bus aprengti gėda, ir nedorėlio palapinės sunyks’‘.Jobo 8:1
Jobo 8:2
Jobo 8:3
Jobo 8:4
Jobo 8:5
Jobo 8:6
Jobo 8:7
Jobo 8:8
Jobo 8:9
Jobo 8:10
Jobo 8:11
Jobo 8:12
Jobo 8:13
Jobo 8:14
Jobo 8:15
Jobo 8:16
Jobo 8:17
Jobo 8:18
Jobo 8:19
Jobo 8:20
Jobo 8:21
Jobo 8:22


Jobo 1 / Jobo 1
Jobo 2 / Jobo 2
Jobo 3 / Jobo 3
Jobo 4 / Jobo 4
Jobo 5 / Jobo 5
Jobo 6 / Jobo 6
Jobo 7 / Jobo 7
Jobo 8 / Jobo 8
Jobo 9 / Jobo 9
Jobo 10 / Jobo 10
Jobo 11 / Jobo 11
Jobo 12 / Jobo 12
Jobo 13 / Jobo 13
Jobo 14 / Jobo 14
Jobo 15 / Jobo 15
Jobo 16 / Jobo 16
Jobo 17 / Jobo 17
Jobo 18 / Jobo 18
Jobo 19 / Jobo 19
Jobo 20 / Jobo 20
Jobo 21 / Jobo 21
Jobo 22 / Jobo 22
Jobo 23 / Jobo 23
Jobo 24 / Jobo 24
Jobo 25 / Jobo 25
Jobo 26 / Jobo 26
Jobo 27 / Jobo 27
Jobo 28 / Jobo 28
Jobo 29 / Jobo 29
Jobo 30 / Jobo 30
Jobo 31 / Jobo 31
Jobo 32 / Jobo 32
Jobo 33 / Jobo 33
Jobo 34 / Jobo 34
Jobo 35 / Jobo 35
Jobo 36 / Jobo 36
Jobo 37 / Jobo 37
Jobo 38 / Jobo 38
Jobo 39 / Jobo 39
Jobo 40 / Jobo 40
Jobo 41 / Jobo 41
Jobo 42 / Jobo 42