A A A A A
×

Lietuvos Biblija

Jobo 6

1
Jobas atsakydamas tarė:
2
‘‘O kad pasvertų mano vargą ir ant svarstyklių uždėtų mano kentėjimus!
3
Visa tai svertų daugiau už jūros smėlį. Todėl aš nuryju savo žodžius.
4
Visagalio strėlės įsmeigtos į mane, jų nuodus turi gerti mano dvasia. Dievo baisenybės išsirikiavę prieš mane.
5
Ar žvengia laukinis asilas, turėdamas žolės? Ar baubia jautis prie savo pašaro?
6
Ar galima valgyti beskonį dalyką be druskos? Ar kiaušinio baltymas turi skonį?
7
Tai, kuo bjaurėdavosi mano siela, yra mano suspaudimo maistas.
8
O kad įvyktų, ko prašau, ir Dievas suteiktų man, ko ilgiuosi.
9
Kad patiktų Dievui sunaikinti mane, rankos pakėlimu pribaigti mane.
10
Tai būtų man paguoda ir aš džiaugčiausi kentėdamas. Tenesigaili Jis manęs, nes aš neišsigyniau Šventojo žodžių.
11
Iš kur man jėgos, kad turėčiau viltį? Koks galas, kad aš toliau gyvenčiau?
12
Ar mano jėga yra akmens jėga? Ar mano kūnas iš vario?
13
Manyje nėra pagalbos ir išmintis pasitraukė nuo manęs.
14
Kenčiantis turėtų susilaukti gailestingumo iš savo draugo, tačiau jis atsisako Visagalio baimės.
15
Mano broliai yra klastingi kaip upelis, kaip vandens srovės, tekančios pro šalį.
16
Jie yra lyg tamsus ledas, padengtas sniegu.
17
Saulei kaitinant, jie pradingsta, karščiui užėjus­išnyksta.
18
Jų kelias pasuka į šalį, jie teka į tuštumą ir pranyksta.
19
Temos ir Šebos karavanai tyrinėjo juos ir pasitikėjo jais.
20
Tačiau jų viltis apvylė juos, jie atėjo ir buvo sugėdinti.
21
Jūs esate niekas, nes pamatę mano pažeminimą, išsigandote.
22
Argi ar prašiau: ‘Duokite man dovanų iš savo turto?’
23
Arba: ‘Išgelbėkite mane iš priešo rankų. Išpirkite mane iš prispaudėjų’.
24
Pamokykite mane, ir aš nutilsiu; duokite man suprasti mano klaidas.
25
Kokie stiprūs yra tiesos žodžiai, o jūsų kalbos nieko neįrodo.
26
Jūs savo žodžiais man tik prikaišiojate; jie nuliūdusiam praeina lyg vėjas.
27
Jūs puolate našlaitį ir savo draugui kasate duobę.
28
Dabar pažvelkite į mane ir matysite, ar aš meluoju.
29
Atsakykite, kad nebūtų netiesos. Atsakykite, ar aš ne teisus?
30
Spręskite, ar aš netiesą kalbu? Ar aš neatskiriu tiesos nuo melo?’‘
Jobo 6:1
Jobo 6:2
Jobo 6:3
Jobo 6:4
Jobo 6:5
Jobo 6:6
Jobo 6:7
Jobo 6:8
Jobo 6:9
Jobo 6:10
Jobo 6:11
Jobo 6:12
Jobo 6:13
Jobo 6:14
Jobo 6:15
Jobo 6:16
Jobo 6:17
Jobo 6:18
Jobo 6:19
Jobo 6:20
Jobo 6:21
Jobo 6:22
Jobo 6:23
Jobo 6:24
Jobo 6:25
Jobo 6:26
Jobo 6:27
Jobo 6:28
Jobo 6:29
Jobo 6:30
Jobo 1 / Jobo 1
Jobo 2 / Jobo 2
Jobo 3 / Jobo 3
Jobo 4 / Jobo 4
Jobo 5 / Jobo 5
Jobo 6 / Jobo 6
Jobo 7 / Jobo 7
Jobo 8 / Jobo 8
Jobo 9 / Jobo 9
Jobo 10 / Jobo 10
Jobo 11 / Jobo 11
Jobo 12 / Jobo 12
Jobo 13 / Jobo 13
Jobo 14 / Jobo 14
Jobo 15 / Jobo 15
Jobo 16 / Jobo 16
Jobo 17 / Jobo 17
Jobo 18 / Jobo 18
Jobo 19 / Jobo 19
Jobo 20 / Jobo 20
Jobo 21 / Jobo 21
Jobo 22 / Jobo 22
Jobo 23 / Jobo 23
Jobo 24 / Jobo 24
Jobo 25 / Jobo 25
Jobo 26 / Jobo 26
Jobo 27 / Jobo 27
Jobo 28 / Jobo 28
Jobo 29 / Jobo 29
Jobo 30 / Jobo 30
Jobo 31 / Jobo 31
Jobo 32 / Jobo 32
Jobo 33 / Jobo 33
Jobo 34 / Jobo 34
Jobo 35 / Jobo 35
Jobo 36 / Jobo 36
Jobo 37 / Jobo 37
Jobo 38 / Jobo 38
Jobo 39 / Jobo 39
Jobo 40 / Jobo 40
Jobo 41 / Jobo 41
Jobo 42 / Jobo 42