A A A A A
×

Lietuvos Biblija

Jobo 5

1
‘‘Šauk, jei kas nors tau atsakys. Į kurį iš šventųjų kreipsies?
2
Kvailį sunaikina pyktis, ir prastuolis žūva dėl pavydo.
3
Aš mačiau kvailį, kuris suleido šaknis, tačiau tuoj pat prakeikiau jo buveinę.
4
Jo vaikai nėra saugūs; jie yra mušami vartuose, ir niekas jų neišgelbsti.
5
Alkanas suvalgo jų derlių, erškėčiai nekliudo jam pasiimti. Plėšikas praryja jo nuosavybę.
6
Vargas neiškyla iš dulkių ir bėda neišauga iš žemės.
7
Tačiau žmogus gimęs vargti, kaip paukštis skrajoti.
8
Aš ieškočiau Dievo ir patikėčiau savo bylą Jam,
9
kuris daro didelių, neištiriamų ir nuostabių dalykų be skaičiaus.
10
Jis duoda žemei lietaus ir siunčia vandens laukams.
11
Jis pakelia pažemintus ir liūdinčius nuramina.
12
Gudriųjų sumanymus Jis paverčia niekais, todėl jų darbai nesėkmingi.
13
Jis sugauna gudriuosius jų pačių klastose, ir sukčių sumanymai nueina niekais.
14
Dienos metu jie susiduria su tamsa ir vidudienį vaikšto apgraibomis kaip naktį.
15
Jis išgelbsti vargšą nuo kardo, nuo jų kalbų ir stipriųjų rankos.
16
Vargšas turi viltį, o neteisybei užčiaupiama burna.
17
Laimingas žmogus, kurį Dievas pamoko, todėl nepaniekink Visagalio drausmės.
18
Jis sužeidžia, bet ir aptvarsto, Jis sumuša, tačiau ir pagydo.
19
Jis išgelbės tave iš šešių nelaimių, o septintoje pikta nepalies tavęs.
20
Bado metu Jis išpirks tave iš mirties, o kare­nuo kardo jėgos.
21
Tavęs nepalies liežuvių plakimai ir nebaugins gresiantis sunaikinimas.
22
Sunaikinimo ir bado metu tu juoksiesi, laukinių žvėrių nebijosi.
23
Lauko akmenys bus tavo sąjungininkai, o laukiniai žvėrys bus taikoje su tavimi.
24
Tu patirsi, kad tavo palapinė bus saugi, tu lankysiesi savo buveinėje ir nenusidėsi.
25
Tu patirsi, kad tavo sėkla bus gausi, o tavo palikuonys kaip žolė lankoje.
26
Tu nueisi į kapą senatvėje, būsi kaip javų pėdai, suvežami savo laiku.
27
Mes tai ištyrėme ir taip yra. Klausyk ir žinok tai savo labui’‘.
Jobo 5:1
Jobo 5:2
Jobo 5:3
Jobo 5:4
Jobo 5:5
Jobo 5:6
Jobo 5:7
Jobo 5:8
Jobo 5:9
Jobo 5:10
Jobo 5:11
Jobo 5:12
Jobo 5:13
Jobo 5:14
Jobo 5:15
Jobo 5:16
Jobo 5:17
Jobo 5:18
Jobo 5:19
Jobo 5:20
Jobo 5:21
Jobo 5:22
Jobo 5:23
Jobo 5:24
Jobo 5:25
Jobo 5:26
Jobo 5:27
Jobo 1 / Jobo 1
Jobo 2 / Jobo 2
Jobo 3 / Jobo 3
Jobo 4 / Jobo 4
Jobo 5 / Jobo 5
Jobo 6 / Jobo 6
Jobo 7 / Jobo 7
Jobo 8 / Jobo 8
Jobo 9 / Jobo 9
Jobo 10 / Jobo 10
Jobo 11 / Jobo 11
Jobo 12 / Jobo 12
Jobo 13 / Jobo 13
Jobo 14 / Jobo 14
Jobo 15 / Jobo 15
Jobo 16 / Jobo 16
Jobo 17 / Jobo 17
Jobo 18 / Jobo 18
Jobo 19 / Jobo 19
Jobo 20 / Jobo 20
Jobo 21 / Jobo 21
Jobo 22 / Jobo 22
Jobo 23 / Jobo 23
Jobo 24 / Jobo 24
Jobo 25 / Jobo 25
Jobo 26 / Jobo 26
Jobo 27 / Jobo 27
Jobo 28 / Jobo 28
Jobo 29 / Jobo 29
Jobo 30 / Jobo 30
Jobo 31 / Jobo 31
Jobo 32 / Jobo 32
Jobo 33 / Jobo 33
Jobo 34 / Jobo 34
Jobo 35 / Jobo 35
Jobo 36 / Jobo 36
Jobo 37 / Jobo 37
Jobo 38 / Jobo 38
Jobo 39 / Jobo 39
Jobo 40 / Jobo 40
Jobo 41 / Jobo 41
Jobo 42 / Jobo 42