A A A A A
×

Lietuvos Biblija

Jobo 42

1
Jobas atsakė Viešpačiui, tardamas:
2
‘‘Žinau, kad Tu esi Visagalis; niekas nesutrukdys Tau padaryti, ką sumanei.
3
Kas paniekina patarimą, neturėdamas supratimo? Aš kalbėjau tai, ko nesuprantu, kas man per daug nuostabu ir nežinoma.
4
Paklausyk, ir aš kalbėsiu, aš klausiu, o Tu man atsakyk.
5
Anksčiau savo ausimis girdėjau apie Tave, o dabar mano akys mato Tave.
6
Todėl aš baisiuosi savimi ir atgailauju dulkėse ir pelenuose’‘.
7
Po pasikalbėjimo su Jobu Viešpats tarė temaniui Elifazui: ‘‘Mano rūstybė užsidegė prieš tave ir abu tavo draugus, nes jūs nekalbėjote teisingai apie mane kaip mano tarnas Jobas.
8
Dabar imkite septynis jaučius bei septynis avinus, eikite pas mano tarną Jobą ir juos aukokite kaip deginamąją auką už save, o mano tarnas Jobas melsis už jus. Aš išklausysiu jo maldas ir nebausiu jūsų, kaip esate nusipelnę, nes jūs nekalbėjote apie mane teisingai kaip mano tarnas Jobas’‘.
9
Tuomet temanas Elifazas, šuachas Bildadas ir naamatietis Cofaras padarė, ką Viešpats buvo jiems įsakęs, o Viešpats išklausė Jobą.
10
Kai jis meldėsi už savo draugus, Viešpats išvadavo Jobą ir davė jam visko dvigubai, negu jis anksčiau turėjo.
11
Pas jį atėjo jo broliai, seserys ir visi jo pirmiau buvę pažįstami; jie valgė duoną su juo jo namuose, užjautė jį ir guodė nelaimėje, kurią Viešpats jam buvo siuntęs; kiekvienas dovanojo jam pinigų ir auksinį auskarą.
12
Viešpats laimino Jobo senatvę labiau negu jaunystę. Jis turėjo keturiolika tūkstančių avių, šešis tūkstančius kupranugarių, tūkstantį jungų jaučių ir tūkstantį asilių.
13
Be to, jis turėjo septynis sūnus ir tris dukteris.
14
Pirmosios vardas buvo Jamima, antrosios­Kecija ir trečiosios­ Keren Hapucha.
15
Visoje šalyje nebuvo gražesnių moterų už Jobo dukteris. Jų tėvas davė joms paveldėjimą tarp jų brolių.
16
Jobas po to dar gyveno šimtą keturiasdešimt metų; jis matė savo vaikus ir vaikaičius iki ketvirtos kartos.
17
Jobas mirė senatvėje, pasisotinęs gyvenimo dienomis.
Jobo 42:1
Jobo 42:2
Jobo 42:3
Jobo 42:4
Jobo 42:5
Jobo 42:6
Jobo 42:7
Jobo 42:8
Jobo 42:9
Jobo 42:10
Jobo 42:11
Jobo 42:12
Jobo 42:13
Jobo 42:14
Jobo 42:15
Jobo 42:16
Jobo 42:17
Jobo 1 / Jobo 1
Jobo 2 / Jobo 2
Jobo 3 / Jobo 3
Jobo 4 / Jobo 4
Jobo 5 / Jobo 5
Jobo 6 / Jobo 6
Jobo 7 / Jobo 7
Jobo 8 / Jobo 8
Jobo 9 / Jobo 9
Jobo 10 / Jobo 10
Jobo 11 / Jobo 11
Jobo 12 / Jobo 12
Jobo 13 / Jobo 13
Jobo 14 / Jobo 14
Jobo 15 / Jobo 15
Jobo 16 / Jobo 16
Jobo 17 / Jobo 17
Jobo 18 / Jobo 18
Jobo 19 / Jobo 19
Jobo 20 / Jobo 20
Jobo 21 / Jobo 21
Jobo 22 / Jobo 22
Jobo 23 / Jobo 23
Jobo 24 / Jobo 24
Jobo 25 / Jobo 25
Jobo 26 / Jobo 26
Jobo 27 / Jobo 27
Jobo 28 / Jobo 28
Jobo 29 / Jobo 29
Jobo 30 / Jobo 30
Jobo 31 / Jobo 31
Jobo 32 / Jobo 32
Jobo 33 / Jobo 33
Jobo 34 / Jobo 34
Jobo 35 / Jobo 35
Jobo 36 / Jobo 36
Jobo 37 / Jobo 37
Jobo 38 / Jobo 38
Jobo 39 / Jobo 39
Jobo 40 / Jobo 40
Jobo 41 / Jobo 41
Jobo 42 / Jobo 42