English
A A A A A
×

Lietuvos Biblija

Jobo 41

1
‘‘Ar gali pagauti leviataną kabliu ir užnerti virvę jam ant liežuvio?
2
Ar gali perverti kabliu jo šnerves ir akstinu perdurti jo žiaunas?
3
Ar jis maldaus tave, ar kalbės švelniais žodžiais?
4
Ar jis sudarys sutartį su tavimi ir tarnaus tau amžinai?
5
Ar gali žaisti su juo kaip su paukščiu ir jį pririšti savo mergaitėms?
6
Ar dėl jo tarsis žvejai ir pasidalins jį pirkliai?
7
Ar gali prismaigstyti strėlių į jo odą ir žeberklu persmeigti jo galvą?
8
Jei paliesi jį ranka, atsiminsi ir daugiau to nebedarysi.
9
Tuščia viltis jį nugalėti, nes vien į jį pažvelgus, baimė ima.
10
Niekas nedrįstų jo erzinti. Kas tad galėtų atsilaikyti prieš mane?
11
Kas davė man pirmas, kad jam atlyginčiau? Viskas po dangumi priklauso man.
12
Neslėpsiu jo didybės, galios ir tobulos sandaros.
13
Kas atidengs jo drabužio kraštą? Kas sieks tarp jo dantų?
14
Kas jį pražiodys? Jo dantys baisūs.
15
Jis didžiuojasi savo žvynais, kurie sutvirtinti lyg antspaudu.
16
Jie taip arti vienas kito, kad nė oras nepatenka į jų tarpą.
17
Jie vienas su kitu neatskiriamai sujungti.
18
Nuo jo čiaudėjimo blykčioja žaibai, jo akys spindi lyg aušra.
19
Iš jo nasrų eina ugnis, skraido ugnies kibirkštys.
20
Iš jo šnervių kyla garai kaip iš verdančio katilo.
21
Jo kvapas uždega anglis, liepsna veržiasi iš jo nasrų.
22
Jo jėga sprande; jo išvaizda baugina.
23
Jo kūno dalys tvirtai sujungtos, jos nepajudinamos.
24
Širdis jo kieta kaip akmuo, tvirta kaip apatinė girnų pusė.
25
Prieš jį dreba galiūnai, išgąsdinti pasitraukia.
26
Nei kardu, nei strėle ar ietimi jo nesužeisi.
27
Geležis jam kaip šiaudai, varis kaip supuvęs medis.
28
Strėlės jo negąsdina, mėtyklės akmenys jam tik pelai.
29
Lazdos jam kaip ražienos, jis juokiasi iš švilpiančių iečių.
30
Po juo aštrūs akmenys, ant aštrių šukių jis guli kaip ant dumblo.
31
Jis užvirina gelmę kaip puodą, jūrą padaro kaip tepalų puodą.
32
Jam nuplaukus, lieka šviesus takas, gelmė atrodo pražilusi.
33
Žemėje nėra jam lygaus; jis nepažįsta baimės.
34
Jis žiūri į viską iš aukšto; jis karalius visų išdidumo vaikų’‘.
Jobo 41:1
Jobo 41:2
Jobo 41:3
Jobo 41:4
Jobo 41:5
Jobo 41:6
Jobo 41:7
Jobo 41:8
Jobo 41:9
Jobo 41:10
Jobo 41:11
Jobo 41:12
Jobo 41:13
Jobo 41:14
Jobo 41:15
Jobo 41:16
Jobo 41:17
Jobo 41:18
Jobo 41:19
Jobo 41:20
Jobo 41:21
Jobo 41:22
Jobo 41:23
Jobo 41:24
Jobo 41:25
Jobo 41:26
Jobo 41:27
Jobo 41:28
Jobo 41:29
Jobo 41:30
Jobo 41:31
Jobo 41:32
Jobo 41:33
Jobo 41:34
Jobo 1 / Jobo 1
Jobo 2 / Jobo 2
Jobo 3 / Jobo 3
Jobo 4 / Jobo 4
Jobo 5 / Jobo 5
Jobo 6 / Jobo 6
Jobo 7 / Jobo 7
Jobo 8 / Jobo 8
Jobo 9 / Jobo 9
Jobo 10 / Jobo 10
Jobo 11 / Jobo 11
Jobo 12 / Jobo 12
Jobo 13 / Jobo 13
Jobo 14 / Jobo 14
Jobo 15 / Jobo 15
Jobo 16 / Jobo 16
Jobo 17 / Jobo 17
Jobo 18 / Jobo 18
Jobo 19 / Jobo 19
Jobo 20 / Jobo 20
Jobo 21 / Jobo 21
Jobo 22 / Jobo 22
Jobo 23 / Jobo 23
Jobo 24 / Jobo 24
Jobo 25 / Jobo 25
Jobo 26 / Jobo 26
Jobo 27 / Jobo 27
Jobo 28 / Jobo 28
Jobo 29 / Jobo 29
Jobo 30 / Jobo 30
Jobo 31 / Jobo 31
Jobo 32 / Jobo 32
Jobo 33 / Jobo 33
Jobo 34 / Jobo 34
Jobo 35 / Jobo 35
Jobo 36 / Jobo 36
Jobo 37 / Jobo 37
Jobo 38 / Jobo 38
Jobo 39 / Jobo 39
Jobo 40 / Jobo 40
Jobo 41 / Jobo 41
Jobo 42 / Jobo 42