English
A A A A A
×

Lietuvos Biblija

Jobo 40

1
Viešpats, atsakydamas Jobui, tarė:
2
‘‘Ar tas, kuris ginčijasi su Visagaliu, pamokys Jį? Teatsako tas, kuris priekaištauja Dievui’‘.
3
Jobas atsakė Viešpačiui:
4
‘‘Aš per menkas Tau atsakyti. Aš uždengsiu ranka savo burną.
5
Kartą kalbėjau, bet daugiau nebekalbėsiu ir nebeatsakysiu’‘.
6
Tuomet Viešpats kalbėjo Jobui iš audros:
7
‘‘Susijuosk dabar kaip vyras, Aš klausiu tavęs, o tu atsakyk man.
8
Ar tu panaikinsi mano sprendimą? Ar mane smerksi, o save teisinsi?
9
Ar tavo ranka tokia kaip Dievo? Ar tavo balsas toks stiprus kaip Jo balsas?
10
Pasipuošk garbe ir kilnumu, apsisiausk šlove ir spindesiu.
11
Išliek savo rūstybę, pažvelk į kiekvieną išdidų ir pažemink jį.
12
Pažemink visus išdidžiuosius ir sutrypk nedorėlius ten, kur jie yra.
13
Paslėpk juos visus dulkėse ir nuvesk į mirties tamsą.
14
Tada Aš pripažinsiu, kad tavo dešinė gali tave išgelbėti.
15
Štai begemotas, kurį padariau kartu su tavimi; jis ėda žolę kaip jautis.
16
Jo jėga strėnose ir pilvo raumenyse.
17
Jis iškelia savo uodegą kaip kedrą; jo šlaunų raumenys tvirtai susipynę.
18
Jo kaulai kaip variniai vamzdžiai, o skeletas kaip geležiniai virbai.
19
Jis yra Dievo kelių pradžia. Tik Tas, kuris jį sukūrė, gali jį įveikti.
20
Kalnuose, kur gyvena laukiniai žvėrys, auga jam maistas.
21
Jis guli po ūksmingais medžiais, pasislėpęs tarp nendrių pelkėse.
22
Jį dengia ūksmingų medžių šešėliai, paupio gluosniai jį supa.
23
Jis geria iš upės neskubėdamas, jam atrodo, kad Jordanas sutilps į jo nasrus.
24
Kas galėtų jį pagauti kabliais arba žabangais?’‘
Jobo 40:1
Jobo 40:2
Jobo 40:3
Jobo 40:4
Jobo 40:5
Jobo 40:6
Jobo 40:7
Jobo 40:8
Jobo 40:9
Jobo 40:10
Jobo 40:11
Jobo 40:12
Jobo 40:13
Jobo 40:14
Jobo 40:15
Jobo 40:16
Jobo 40:17
Jobo 40:18
Jobo 40:19
Jobo 40:20
Jobo 40:21
Jobo 40:22
Jobo 40:23
Jobo 40:24
Jobo 1 / Jobo 1
Jobo 2 / Jobo 2
Jobo 3 / Jobo 3
Jobo 4 / Jobo 4
Jobo 5 / Jobo 5
Jobo 6 / Jobo 6
Jobo 7 / Jobo 7
Jobo 8 / Jobo 8
Jobo 9 / Jobo 9
Jobo 10 / Jobo 10
Jobo 11 / Jobo 11
Jobo 12 / Jobo 12
Jobo 13 / Jobo 13
Jobo 14 / Jobo 14
Jobo 15 / Jobo 15
Jobo 16 / Jobo 16
Jobo 17 / Jobo 17
Jobo 18 / Jobo 18
Jobo 19 / Jobo 19
Jobo 20 / Jobo 20
Jobo 21 / Jobo 21
Jobo 22 / Jobo 22
Jobo 23 / Jobo 23
Jobo 24 / Jobo 24
Jobo 25 / Jobo 25
Jobo 26 / Jobo 26
Jobo 27 / Jobo 27
Jobo 28 / Jobo 28
Jobo 29 / Jobo 29
Jobo 30 / Jobo 30
Jobo 31 / Jobo 31
Jobo 32 / Jobo 32
Jobo 33 / Jobo 33
Jobo 34 / Jobo 34
Jobo 35 / Jobo 35
Jobo 36 / Jobo 36
Jobo 37 / Jobo 37
Jobo 38 / Jobo 38
Jobo 39 / Jobo 39
Jobo 40 / Jobo 40
Jobo 41 / Jobo 41
Jobo 42 / Jobo 42