A A A A A
×

Lietuvos Biblija

Jobo 38

1
Viešpats atsiliepė Jobui iš audros ir tarė:
2
‘‘Kas aptemdo patarimą neprotingais žodžiais?
3
Susijuosk dabar kaip vyras; Aš klausiu tave, o tu atsakyk man.
4
Kur buvai, kai Aš dėjau žemės pamatus? Atsakyk, jei supranti.
5
Ar žinai, kas nustatė jos dydį, kas ją išmatavo?
6
Ant ko pritvirtintas jos pamatas arba kas padėjo jos kertinį akmenį,
7
kai kartu giedojo ryto žvaigždės ir šaukė iš džiaugsmo visi Dievo sūnūs?
8
Kas uždarė jūros duris, kai ji veržėsi, tarsi išeidama iš įsčių?
9
Aš aprengiau ją debesimis lyg drabužiu ir apsupau tamsa lyg vystyklais,
10
kai jai paskyriau ribas, įdėjau skląstį bei duris
11
ir pasakiau: ‘Iki čia ateisi, ne toliau; čia sustos tavo puikiosios bangos’.
12
Ar kada nors savo gyvenime įsakei rytui ir nurodei aušrai jos vietą,
13
kad ji, pasiekus žemės pakraščius, nukratytų nedorėlius nuo jos?
14
Žemė keičiasi kaip molis po antspaudu, susiklosto kaip drabužis.
15
Nedorėliams saulė nebešviečia, jų pakelta ranka sulaužoma.
16
Ar kada pasiekei jūros šaltinius ir vaikštinėjai tyrinėdamas gelmes?
17
Ar mirties vartai tau buvo atverti, ar matei mirties šešėlio duris?
18
Ar išmatavai žemės platybes? Atsakyk, jei visa tai žinai.
19
Kur yra kelias į šviesą, kur gyvena tamsa?
20
Ar gali pasiekti jų ribas ir surasti taką į jų namus?
21
Aišku, tu žinai, nes tada jau buvai gimęs ir gyveni nuo amžių!
22
Ar buvai nuėjęs į sniego sandėlius ir sandėlius krušos,
23
kurią laikau sielvarto metui, karo ir kovos dienai?
24
Kur yra kelias, kuriuo ateina šviesa ir iš kur pakyla žemėje rytys?
25
Kas nustatė lietui ir žaibui kryptį,
26
kad lytų negyvenamose vietose, dykumose, kur nėra žmonių,
27
drėkintų tuščią ir apleistą žemę, kad želtų žolė?
28
Ar lietus turi tėvą? Kas pagimdė rasos lašus?
29
Kur gimė ledas? Kas pagimdė šerkšną po dangumi?
30
Kodėl vanduo sukietėja į akmenį ir gelmių paviršius užšąla?
31
Ar gali surišti Sietyno raiščius ir atrišti Oriono?
32
Ar gali liepti užtekėti Zodiakui ir Grįžulo ratams jų laiku?
33
Ar pažįsti dangaus nuostatus ir gali juos pritaikyti žemei?
34
Ar gali įsakyti debesiui, kad jo srovės išsilietų ant tavęs?
35
Ar gali pasiųsti žaibus, kad jie išeitų, sakydami: ‘Štai mes čia’?
36
Kas įdėjo išmintį į širdį ir davė supratimą protui?
37
Kas gali suskaičiuoti debesis? Kas gali uždaryti dangaus indus,
38
kai dulkės tampa purvu ir grumstai sulimpa?
39
Ar gali sumedžioti liūtei grobį ir pasotinti jos jauniklius,
40
gulinčius olose ir lindynėse?
41
Kas paruošia varnui peną, kai jo jaunikliai šaukiasi Dievo, klaidžiodami be maisto?’‘
Jobo 38:1
Jobo 38:2
Jobo 38:3
Jobo 38:4
Jobo 38:5
Jobo 38:6
Jobo 38:7
Jobo 38:8
Jobo 38:9
Jobo 38:10
Jobo 38:11
Jobo 38:12
Jobo 38:13
Jobo 38:14
Jobo 38:15
Jobo 38:16
Jobo 38:17
Jobo 38:18
Jobo 38:19
Jobo 38:20
Jobo 38:21
Jobo 38:22
Jobo 38:23
Jobo 38:24
Jobo 38:25
Jobo 38:26
Jobo 38:27
Jobo 38:28
Jobo 38:29
Jobo 38:30
Jobo 38:31
Jobo 38:32
Jobo 38:33
Jobo 38:34
Jobo 38:35
Jobo 38:36
Jobo 38:37
Jobo 38:38
Jobo 38:39
Jobo 38:40
Jobo 38:41
Jobo 1 / Jobo 1
Jobo 2 / Jobo 2
Jobo 3 / Jobo 3
Jobo 4 / Jobo 4
Jobo 5 / Jobo 5
Jobo 6 / Jobo 6
Jobo 7 / Jobo 7
Jobo 8 / Jobo 8
Jobo 9 / Jobo 9
Jobo 10 / Jobo 10
Jobo 11 / Jobo 11
Jobo 12 / Jobo 12
Jobo 13 / Jobo 13
Jobo 14 / Jobo 14
Jobo 15 / Jobo 15
Jobo 16 / Jobo 16
Jobo 17 / Jobo 17
Jobo 18 / Jobo 18
Jobo 19 / Jobo 19
Jobo 20 / Jobo 20
Jobo 21 / Jobo 21
Jobo 22 / Jobo 22
Jobo 23 / Jobo 23
Jobo 24 / Jobo 24
Jobo 25 / Jobo 25
Jobo 26 / Jobo 26
Jobo 27 / Jobo 27
Jobo 28 / Jobo 28
Jobo 29 / Jobo 29
Jobo 30 / Jobo 30
Jobo 31 / Jobo 31
Jobo 32 / Jobo 32
Jobo 33 / Jobo 33
Jobo 34 / Jobo 34
Jobo 35 / Jobo 35
Jobo 36 / Jobo 36
Jobo 37 / Jobo 37
Jobo 38 / Jobo 38
Jobo 39 / Jobo 39
Jobo 40 / Jobo 40
Jobo 41 / Jobo 41
Jobo 42 / Jobo 42