A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Jobo 371
‘‘Dėl to mano širdis dreba ir pasitraukė iš savo vietos.
2
Klausykite Jo balso, griaudėjimo, kuris sklinda iš Jo burnos.
3
Jis siunčia jį po visą padangę, Jo žaibai iki žemės pakraščių.
4
Po to aidi balsas. Jis sugriaudžia savo didybės balsu ir nieko nepasilieka, kai Jo balsas pasigirsta.
5
Dievas didingai griaudėja savo balsu, Jis daro mums nesuvokiamų dalykų.
6
Sniegui Jis įsako snigti, silpnas ir stiprus lietus priklauso nuo Jo.
7
Kad žmonės pažintų Jo darbą, Jis užantspauduoja žmonių rankas.
8
Tuomet ir žvėrys slepiasi savo lindynėse.
9
Iš pietų ateina audra, iš šiaurės­šaltis.
10
Dievo kvapu padaromas ledas, ir platūs vandenys sustingsta.
11
Jis pripildo debesis drėgmės, iš jų sklinda žaibai.
12
Jie plaukia, kur Jis nukreipia, ir vykdo, ką Jis įsako, visuose žemės kraštuose.
13
Jis tai daro norėdamas sudrausti, palaiminti arba pasigailėti.
14
Jobai, stebėk ir apsvarstyk Dievo nuostabius darbus.
15
Ar žinai, kaip Dievas juos suvaldo ir parodo savo debesies šviesą?
16
Ar žinai, kaip debesys laikosi, šitie nuostabūs darbai To, kuris turi tobulą pažinimą?
17
Ar žinai, kodėl drabužiai įkaista, kai Jis ramina žemę pietų vėju?
18
Ar tu su Juo ištiesei dangaus skliautą tvirtą kaip veidrodį, iš vario nulietą?
19
Pamokyk mus, ką turime Jam sakyti, nes mes nesusigaudome tamsoje.
20
Ar bus Jam pranešta, ką kalbu? Jei žmogus kalbėtų, jis būtų prarytas.
21
Kai debesys uždengia saulę, šviesos nematyti, bet, vėjui papūtus, dangus nuskaidrėja.
22
Iš šiaurės ateina giedra, o Dievas yra bauginančiai didingas.
23
Visagalis mums nepasiekiamas; Jis galingas jėga, tiesa ir teisingumu, Jis neišnaudoja.
24
Todėl žmonės Jo bijo. Jis nepaiso tų, kurie dedasi išmintingi’‘.Jobo 37:1
Jobo 37:2
Jobo 37:3
Jobo 37:4
Jobo 37:5
Jobo 37:6
Jobo 37:7
Jobo 37:8
Jobo 37:9
Jobo 37:10
Jobo 37:11
Jobo 37:12
Jobo 37:13
Jobo 37:14
Jobo 37:15
Jobo 37:16
Jobo 37:17
Jobo 37:18
Jobo 37:19
Jobo 37:20
Jobo 37:21
Jobo 37:22
Jobo 37:23
Jobo 37:24


Jobo 1 / Jobo 1
Jobo 2 / Jobo 2
Jobo 3 / Jobo 3
Jobo 4 / Jobo 4
Jobo 5 / Jobo 5
Jobo 6 / Jobo 6
Jobo 7 / Jobo 7
Jobo 8 / Jobo 8
Jobo 9 / Jobo 9
Jobo 10 / Jobo 10
Jobo 11 / Jobo 11
Jobo 12 / Jobo 12
Jobo 13 / Jobo 13
Jobo 14 / Jobo 14
Jobo 15 / Jobo 15
Jobo 16 / Jobo 16
Jobo 17 / Jobo 17
Jobo 18 / Jobo 18
Jobo 19 / Jobo 19
Jobo 20 / Jobo 20
Jobo 21 / Jobo 21
Jobo 22 / Jobo 22
Jobo 23 / Jobo 23
Jobo 24 / Jobo 24
Jobo 25 / Jobo 25
Jobo 26 / Jobo 26
Jobo 27 / Jobo 27
Jobo 28 / Jobo 28
Jobo 29 / Jobo 29
Jobo 30 / Jobo 30
Jobo 31 / Jobo 31
Jobo 32 / Jobo 32
Jobo 33 / Jobo 33
Jobo 34 / Jobo 34
Jobo 35 / Jobo 35
Jobo 36 / Jobo 36
Jobo 37 / Jobo 37
Jobo 38 / Jobo 38
Jobo 39 / Jobo 39
Jobo 40 / Jobo 40
Jobo 41 / Jobo 41
Jobo 42 / Jobo 42