A A A A A
×

Lietuvos Biblija

Jobo 35

1
Elihuvas tęsė:
2
‘‘Ar manai, kad tu teisingai kalbi sakydamas: ‘Aš esu teisesnis už Dievą’?
3
Nes tu sakai: ‘Kokia nauda man iš to, jei aš nenusidedu?’
4
Aš atsakysiu tau ir tavo draugams.
5
Pažvelk į dangaus debesis, kurie yra aukštai.
6
Jei nusikaltai, ar Jam pakenkei? Jei savo nuodėmes daugini, ar Jam ką padarai?
7
Jei teisus esi, kokia nauda Jam? Ką Jis gaus iš tavęs?
8
Tavo nedorybės kenkia tokiems kaip tu, ir tavo teisumas naudingas žmogaus sūnui.
9
Didelių vargų prispausti, žmonės šaukiasi pagalbos prieš smurtininkus.
10
Bet niekas neklausia: ‘Kur yra Dievas, mano Kūrėjas, kuris duoda giesmes naktį,
11
kuris sutvėrė mus išmintingesnius už gyvulius ir padangių paukščius?’
12
Ten jie šaukia, bet niekas neatsako dėl piktadarių išdidumo.
13
Dievas nepaiso tuščių kalbų ir Visagalis nekreipia į jas dėmesio.
14
Nors tu sakai, kad Jo nematai, bet teisingumas yra prieš Jį, todėl pasitikėk Juo.
15
Kadangi Jis neaplankė savo rūstybėje ir nekreipė dėmesio į kvailybę,
16
todėl Jobas tuščiai atveria savo burną, išdidžiais žodžiais neišmintingai kalba’‘.
Jobo 35:1
Jobo 35:2
Jobo 35:3
Jobo 35:4
Jobo 35:5
Jobo 35:6
Jobo 35:7
Jobo 35:8
Jobo 35:9
Jobo 35:10
Jobo 35:11
Jobo 35:12
Jobo 35:13
Jobo 35:14
Jobo 35:15
Jobo 35:16
Jobo 1 / Jobo 1
Jobo 2 / Jobo 2
Jobo 3 / Jobo 3
Jobo 4 / Jobo 4
Jobo 5 / Jobo 5
Jobo 6 / Jobo 6
Jobo 7 / Jobo 7
Jobo 8 / Jobo 8
Jobo 9 / Jobo 9
Jobo 10 / Jobo 10
Jobo 11 / Jobo 11
Jobo 12 / Jobo 12
Jobo 13 / Jobo 13
Jobo 14 / Jobo 14
Jobo 15 / Jobo 15
Jobo 16 / Jobo 16
Jobo 17 / Jobo 17
Jobo 18 / Jobo 18
Jobo 19 / Jobo 19
Jobo 20 / Jobo 20
Jobo 21 / Jobo 21
Jobo 22 / Jobo 22
Jobo 23 / Jobo 23
Jobo 24 / Jobo 24
Jobo 25 / Jobo 25
Jobo 26 / Jobo 26
Jobo 27 / Jobo 27
Jobo 28 / Jobo 28
Jobo 29 / Jobo 29
Jobo 30 / Jobo 30
Jobo 31 / Jobo 31
Jobo 32 / Jobo 32
Jobo 33 / Jobo 33
Jobo 34 / Jobo 34
Jobo 35 / Jobo 35
Jobo 36 / Jobo 36
Jobo 37 / Jobo 37
Jobo 38 / Jobo 38
Jobo 39 / Jobo 39
Jobo 40 / Jobo 40
Jobo 41 / Jobo 41
Jobo 42 / Jobo 42