A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Jobo 301
‘‘Dabar juokiasi iš manęs jaunesni už mane, kurių tėvų nebūčiau laikęs prie savo avių bandos šunų.
2
Kurių rankų stiprumas neturėjo vertės man, jie nesulaukė senatvės.
3
Dėl neturto ir bado visai nusilpę, jie bėgdavo į dykumą, tuščią ir apleistą.
4
Jie raudavo dilgėles iš pakrūmių ir kadagių šaknys buvo jų maistas.
5
Jie būdavo varomi iš bendruomenės su triukšmu kaip vagys.
6
Jie gyveno kalnų pašlaitėse, žemės olose ir ant uolų,
7
rinkdavosi tarp erškėčių ir šūkaudavo krūmuose.
8
Kvailių ir netikėlių vaikai, kuriuos iš krašto išveja.
9
O dabar tapau priežodis jų dainose,
10
jie bjaurisi manimi, traukiasi nuo manęs ir nesidrovi spjauti man į veidą.
11
Kadangi Jis atleido savo templę ir ištiko mane, jie taip pat nebesivaržo mano akivaizdoje.
12
Man iš dešinės pakyla gauja, stumia mane nuo kelio ir siekia mane sunaikinti.
13
Jie išardo mano taką, apsunkina mano nelaimę, jie neturi pagalbininko.
14
Lyg pro plačią spragą įsiveržę, jie neša man pražūtį.
15
Mane apėmė baimė; jie persekiojo mano sielą kaip vėjas, ir mano laimė praeina kaip debesis.
16
Dabar mano siela suvargusi ir mano dienos gausios kančių.
17
Naktį man kaulus gelia ir skausmai nesiliauja.
18
Daug jėgų reikia man, kad pasikeisčiau drabužį, jis varžo mane kaip rūbo apykaklė.
19
Jis įmetė mane į purvą, tapau kaip dulkės ir pelenai.
20
Aš šaukiuosi Tavęs, bet Tu man neatsakai; stoviu, bet Tu nekreipi dėmesio į mane.
21
Tu tapai man žiaurus, savo stipria ranka mane prislėgei.
22
Tu pakeli mane vėju ir blaškai, Tu išplėši mano nuosavybę.
23
Aš žinau, kad nuvesi mane į mirtį, į namus, skirtus visiems gyviesiems.
24
Tačiau Jis neištiesia rankos į kapą, nors jie šaukia pražūdami.
25
Ar aš neverkiau dėl kenčiančio, nesisielojau dėl vargšo?
26
Aš ieškojau gero­gavau pikta; laukiau šviesos­atėjo tamsa.
27
Mano viduriai virė ir neturėjo poilsio, pasitiko mane vargo dienos.
28
Aš vaikštinėju gedėdamas, nematydamas saulės; stoviu susirinkime ir šaukiu.
29
Aš tapau broliu šakalams ir draugu stručiams.
30
Mano oda pajuodusi, mano kaulai dega nuo karščio.
31
Mano arfa virto rauda, o mano fleita­verkiančiojo balsu’‘.Jobo 30:1

Jobo 30:2

Jobo 30:3

Jobo 30:4

Jobo 30:5

Jobo 30:6

Jobo 30:7

Jobo 30:8

Jobo 30:9

Jobo 30:10

Jobo 30:11

Jobo 30:12

Jobo 30:13

Jobo 30:14

Jobo 30:15

Jobo 30:16

Jobo 30:17

Jobo 30:18

Jobo 30:19

Jobo 30:20

Jobo 30:21

Jobo 30:22

Jobo 30:23

Jobo 30:24

Jobo 30:25

Jobo 30:26

Jobo 30:27

Jobo 30:28

Jobo 30:29

Jobo 30:30

Jobo 30:31Jobo 1 / Jobo 1

Jobo 2 / Jobo 2

Jobo 3 / Jobo 3

Jobo 4 / Jobo 4

Jobo 5 / Jobo 5

Jobo 6 / Jobo 6

Jobo 7 / Jobo 7

Jobo 8 / Jobo 8

Jobo 9 / Jobo 9

Jobo 10 / Jobo 10

Jobo 11 / Jobo 11

Jobo 12 / Jobo 12

Jobo 13 / Jobo 13

Jobo 14 / Jobo 14

Jobo 15 / Jobo 15

Jobo 16 / Jobo 16

Jobo 17 / Jobo 17

Jobo 18 / Jobo 18

Jobo 19 / Jobo 19

Jobo 20 / Jobo 20

Jobo 21 / Jobo 21

Jobo 22 / Jobo 22

Jobo 23 / Jobo 23

Jobo 24 / Jobo 24

Jobo 25 / Jobo 25

Jobo 26 / Jobo 26

Jobo 27 / Jobo 27

Jobo 28 / Jobo 28

Jobo 29 / Jobo 29

Jobo 30 / Jobo 30

Jobo 31 / Jobo 31

Jobo 32 / Jobo 32

Jobo 33 / Jobo 33

Jobo 34 / Jobo 34

Jobo 35 / Jobo 35

Jobo 36 / Jobo 36

Jobo 37 / Jobo 37

Jobo 38 / Jobo 38

Jobo 39 / Jobo 39

Jobo 40 / Jobo 40

Jobo 41 / Jobo 41

Jobo 42 / Jobo 42