A A A A A
×

Lietuvos Biblija

Jobo 3

1
Pagaliau Jobas atvėrė burną ir prakeikė savo dieną.
2
Jobas prabilo ir tarė:
3
‘‘Tegul pražūna diena, kurią gimiau, ir naktis, kurią buvau pradėtas.
4
Tegul ta diena tampa tamsybe. Dieve, neprisimink jos ir neduok jai šviesos.
5
Te tamsa ir mirties šešėlis apgaubia ją, te debesis aptemdo ją ir juoduma tepadaro ją baisią.
6
Ta naktis tegul būna tamsi; tegul ji bus išbraukta iš metų ir mėnesių dienų skaičiaus.
7
Ta naktis tegul būna apleista ir tenesigirdi joje džiaugsmingo balso.
8
Tegul prakeikia tą dieną tie, kurie gali pažadinti leviataną.
9
Tegul aptemsta aušros žvaigždės ir nepasirodo laukiama šviesa, akys teneišvysta aušros spindulių.
10
Nes ji neužvėrė mano motinos įsčių ir nepaslėpė vargo nuo manęs.
11
Kodėl nemiriau gimdamas ir kodėl neatidaviau dvasios, išeidamas iš pilvo?
12
Kodėl mane laikė ant kelių ir maitino krūtimi?
13
Tada gulėčiau ramus ir tylus ir miegočiau, ir ilsėčiausi
14
kartu su žemės karaliais ir patarėjais, kurie atstatė sau apleistas vietas,
15
arba su kunigaikščiais, kurie turėjo aukso ir pripildė savo namus sidabro,
16
arba kaip paslėptas nelaiku gimęs kūdikis, neregėjęs šviesos.
17
Ten piktadariai nebesiaučia ir pavargusieji ilsisi.
18
Ten belaisviai ilsisi kartu ir nebegirdi prižiūrėtojo balso.
19
Didelis ir mažas yra ten, vergas ten yra laisvas nuo savo valdovo.
20
Kodėl šviesa duodama tam, kuris kenčia, ir gyvybė apkartusiai sielai?
21
Laukiantieji mirties jos nesulaukia; jie jos ieško labiau negu paslėptų turtų.
22
Jie džiaugiasi ir yra labai patenkinti, kai suranda sau kapą.
23
Kodėl duota šviesa žmogui, kurio kelias paslėptas ir kurį Dievas spaudžia iš visų pusių?
24
Mano dūsavimai kyla prieš valgant, o aimanos liejasi kaip tekantis vanduo.
25
Tai, ko labai bijojau, užgriuvo mane, ir tai, dėl ko nuogąstavau, ištiko mane.
26
Aš nebuvau saugus ir neturėjau poilsio, aš nenurimdavau, tačiau bėda atėjo’‘.
Jobo 3:1
Jobo 3:2
Jobo 3:3
Jobo 3:4
Jobo 3:5
Jobo 3:6
Jobo 3:7
Jobo 3:8
Jobo 3:9
Jobo 3:10
Jobo 3:11
Jobo 3:12
Jobo 3:13
Jobo 3:14
Jobo 3:15
Jobo 3:16
Jobo 3:17
Jobo 3:18
Jobo 3:19
Jobo 3:20
Jobo 3:21
Jobo 3:22
Jobo 3:23
Jobo 3:24
Jobo 3:25
Jobo 3:26
Jobo 1 / Jobo 1
Jobo 2 / Jobo 2
Jobo 3 / Jobo 3
Jobo 4 / Jobo 4
Jobo 5 / Jobo 5
Jobo 6 / Jobo 6
Jobo 7 / Jobo 7
Jobo 8 / Jobo 8
Jobo 9 / Jobo 9
Jobo 10 / Jobo 10
Jobo 11 / Jobo 11
Jobo 12 / Jobo 12
Jobo 13 / Jobo 13
Jobo 14 / Jobo 14
Jobo 15 / Jobo 15
Jobo 16 / Jobo 16
Jobo 17 / Jobo 17
Jobo 18 / Jobo 18
Jobo 19 / Jobo 19
Jobo 20 / Jobo 20
Jobo 21 / Jobo 21
Jobo 22 / Jobo 22
Jobo 23 / Jobo 23
Jobo 24 / Jobo 24
Jobo 25 / Jobo 25
Jobo 26 / Jobo 26
Jobo 27 / Jobo 27
Jobo 28 / Jobo 28
Jobo 29 / Jobo 29
Jobo 30 / Jobo 30
Jobo 31 / Jobo 31
Jobo 32 / Jobo 32
Jobo 33 / Jobo 33
Jobo 34 / Jobo 34
Jobo 35 / Jobo 35
Jobo 36 / Jobo 36
Jobo 37 / Jobo 37
Jobo 38 / Jobo 38
Jobo 39 / Jobo 39
Jobo 40 / Jobo 40
Jobo 41 / Jobo 41
Jobo 42 / Jobo 42