A A A A A
×

Lietuvos Biblija

Jobo 26

1
Jobas atsakydamas tarė:
2
‘‘Kaip tu padėjai bejėgiui ir parėmei nusilpusio ranką!
3
Koks geras ir išmintingas buvo tavo patarimas!
4
Kam tu kalbėjai šiuos žodžius? Kokia dvasia atėjo iš tavęs?
5
Prieš Jį dreba mirusieji, vandenys ir jų gyventojai.
6
Mirusiųjų pasaulis yra atviras Jam ir pražūtis neuždengta.
7
Jis ištiesia šiaurę ant tuštumos ir žemę pakabina ant nieko.
8
Jis surenka vandenis į tamsius debesis, tačiau debesys neplyšta.
9
Jis uždengia savo sosto veidą ir ištiesia savo debesį ant jo.
10
Vandens paviršiuje Jis nubrėžė ribą ir atskyrė šviesą nuo tamsos.
11
Dangaus kolonos svyruoja ir dreba, kai Jis grūmoja.
12
Savo galia Jis sujaudina jūrą, savo išmintimi nutildo jos išdidumą.
13
Savo dvasia Jis papuošė dangus, Jo ranka padarė gyvatę.
14
Čia tik Jo kelių pašaliai; mes girdime tik Jo šnibždesį. O Jo galybės griaustinį kas supras?’‘
Jobo 26:1
Jobo 26:2
Jobo 26:3
Jobo 26:4
Jobo 26:5
Jobo 26:6
Jobo 26:7
Jobo 26:8
Jobo 26:9
Jobo 26:10
Jobo 26:11
Jobo 26:12
Jobo 26:13
Jobo 26:14
Jobo 1 / Jobo 1
Jobo 2 / Jobo 2
Jobo 3 / Jobo 3
Jobo 4 / Jobo 4
Jobo 5 / Jobo 5
Jobo 6 / Jobo 6
Jobo 7 / Jobo 7
Jobo 8 / Jobo 8
Jobo 9 / Jobo 9
Jobo 10 / Jobo 10
Jobo 11 / Jobo 11
Jobo 12 / Jobo 12
Jobo 13 / Jobo 13
Jobo 14 / Jobo 14
Jobo 15 / Jobo 15
Jobo 16 / Jobo 16
Jobo 17 / Jobo 17
Jobo 18 / Jobo 18
Jobo 19 / Jobo 19
Jobo 20 / Jobo 20
Jobo 21 / Jobo 21
Jobo 22 / Jobo 22
Jobo 23 / Jobo 23
Jobo 24 / Jobo 24
Jobo 25 / Jobo 25
Jobo 26 / Jobo 26
Jobo 27 / Jobo 27
Jobo 28 / Jobo 28
Jobo 29 / Jobo 29
Jobo 30 / Jobo 30
Jobo 31 / Jobo 31
Jobo 32 / Jobo 32
Jobo 33 / Jobo 33
Jobo 34 / Jobo 34
Jobo 35 / Jobo 35
Jobo 36 / Jobo 36
Jobo 37 / Jobo 37
Jobo 38 / Jobo 38
Jobo 39 / Jobo 39
Jobo 40 / Jobo 40
Jobo 41 / Jobo 41
Jobo 42 / Jobo 42