A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Jobo 241
‘‘Visagalis žino laikus, tai kodėl tie, kurie Jį pažįsta, nesulaukia Jo dienos?
2
Vieni perkelia ribas, smurtu pagrobia bandas ir jas gano.
3
Našlaičių asilą jie nusivaro, našlės jautį paima kaip užstatą.
4
Vargšus jie nustumia nuo kelio, krašto beturčiai slepiasi nuo jų.
5
Jie eina į savo darbą kaip laukiniai asilai dykumoje, anksti keliasi ieškoti grobio, nes tyruose jie randa maisto sau ir savo vaikams.
6
Jie renka varpas ne savo lauke ir nedorėlio vynuogyne pasiskina vynuogių.
7
Jie miega neapsikloję ir neturi kuo apsidengti šaltyje.
8
Jie šlapi nuo kalnų lietaus ir glaudžiasi prie uolos, ieškodami slėptuvės.
9
Anie atplėšia našlaitį nuo krūtinės ir ima užstatą iš vargšo,
10
kuris vaikščioja nuogas, neturėdamas drabužių; atima varpas iš alkstančių,
11
kurie gamina aliejų šeimininkui, mina vyno spaustuvus, tačiau kenčia troškulį.
12
Žmonės dejuoja mieste ir sužeistųjų sielos šaukiasi pagalbos, tačiau Dievas neapkaltina jų.
13
Jie sukyla prieš šviesą, nepažįsta jos kelių, neina jos takais.
14
Anksti rytą keliasi žudikas ir žudo beturtį ir vargšą; naktį jis slankioja kaip vagis.
15
Svetimautojas laukia sutemų, tikėdamas, kad niekas jo nematys, jis užsidengia savo veidą.
16
Tamsoje jie plėšia namus, kuriuos numatė dieną; šviesos jie nežino.
17
Nes rytas jiems kaip mirties šešėlis, jei kas pažins juos, tai juos gąsdina kaip mirtis.
18
Jis greitas kaip vanduo; jo dalis prakeikta žemėje. Jis neina keliu į vynuogyną.
19
Kaip sausra ir kaitra praryja sniego vandenis, taip pragaras praryja nusidėjėlį.
20
Įsčios pamirš jį, kirmėlės skaniai maitinsis juo, jo niekas nebeprisimins. Piktadarys kaip nukirstas medis,
21
nes išnaudojo nevaisingąją ir našlei nepadėjo.
22
Dievas pašalina galiūnus savo jėga; Jis pakyla, ir joks žmogus nėra tikras dėl savo gyvybės.
23
Jis teikia jiems saugumą ir poilsį, bet Jo akys stebi jų kelius.
24
Jie išaukštinami trumpam laikui, bet pranyksta ir tampa nieku. Jie pašalinami iš kelio ir sudžiūsta kaip javų varpos.
25
Argi taip nėra? Kas įrodys, kad aš netiesą kalbu ir esu melagis?’‘Jobo 24:1

Jobo 24:2

Jobo 24:3

Jobo 24:4

Jobo 24:5

Jobo 24:6

Jobo 24:7

Jobo 24:8

Jobo 24:9

Jobo 24:10

Jobo 24:11

Jobo 24:12

Jobo 24:13

Jobo 24:14

Jobo 24:15

Jobo 24:16

Jobo 24:17

Jobo 24:18

Jobo 24:19

Jobo 24:20

Jobo 24:21

Jobo 24:22

Jobo 24:23

Jobo 24:24

Jobo 24:25Jobo 1 / Jobo 1

Jobo 2 / Jobo 2

Jobo 3 / Jobo 3

Jobo 4 / Jobo 4

Jobo 5 / Jobo 5

Jobo 6 / Jobo 6

Jobo 7 / Jobo 7

Jobo 8 / Jobo 8

Jobo 9 / Jobo 9

Jobo 10 / Jobo 10

Jobo 11 / Jobo 11

Jobo 12 / Jobo 12

Jobo 13 / Jobo 13

Jobo 14 / Jobo 14

Jobo 15 / Jobo 15

Jobo 16 / Jobo 16

Jobo 17 / Jobo 17

Jobo 18 / Jobo 18

Jobo 19 / Jobo 19

Jobo 20 / Jobo 20

Jobo 21 / Jobo 21

Jobo 22 / Jobo 22

Jobo 23 / Jobo 23

Jobo 24 / Jobo 24

Jobo 25 / Jobo 25

Jobo 26 / Jobo 26

Jobo 27 / Jobo 27

Jobo 28 / Jobo 28

Jobo 29 / Jobo 29

Jobo 30 / Jobo 30

Jobo 31 / Jobo 31

Jobo 32 / Jobo 32

Jobo 33 / Jobo 33

Jobo 34 / Jobo 34

Jobo 35 / Jobo 35

Jobo 36 / Jobo 36

Jobo 37 / Jobo 37

Jobo 38 / Jobo 38

Jobo 39 / Jobo 39

Jobo 40 / Jobo 40

Jobo 41 / Jobo 41

Jobo 42 / Jobo 42