A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Jobo 231
Jobas atsakydamas tarė:
2
‘‘Mano skundas dar ir šiandien kartus; mano kentėjimai didesni už mano vaitojimą.
3
O kad žinočiau, kur Jį rasti, ir galėčiau ateiti prie Jo sosto!
4
Jam pateikčiau savo bylą ir savo burną pripildyčiau įrodymų.
5
Tada išgirsčiau, ką Jis man atsakytų, ir suprasčiau, ką man kalbėtų.
6
Ar Jis priešintųsi man savo galinga jėga? Ne! Jis pažvelgtų į mane.
7
Teisusis galėtų aiškintis su Juo, taip aš būčiau išlaisvintas amžiams nuo savo teisėjo.
8
Jei einu pirmyn, ten Jo nėra, o jei atgal, Jo nerandu.
9
Jei Jis yra kairėje, aš Jo nematau, o jei pasislėpęs dešinėje, Jo nepastebiu.
10
Bet Jis žino mano kelią; jei Jis mane ištirtų, būčiau kaip auksas.
11
Ėjau Jo pėdomis, iš Jo kelio neiškrypau.
12
Nuo Jo įsakymų nepasitraukiau, Jo burnos žodžius vertinau labiau negu būtiną maistą.
13
Jis vienintelis, kas gali Jį pakeisti? Ko Jo siela geidžia, tą Jis padaro.
14
Jis įvykdys, kas man skirta; daug panašių dalykų Jis turi.
15
Todėl man baugu Jo akivaizdoje; apie tai galvodamas, bijau Jo.
16
Dievas susilpnina mano širdį; Visagalis gąsdina mane.
17
Aš nepražuvau prieš tamsą, Jis nepaslėpė tamsybės nuo mano veido’‘.Jobo 23:1

Jobo 23:2

Jobo 23:3

Jobo 23:4

Jobo 23:5

Jobo 23:6

Jobo 23:7

Jobo 23:8

Jobo 23:9

Jobo 23:10

Jobo 23:11

Jobo 23:12

Jobo 23:13

Jobo 23:14

Jobo 23:15

Jobo 23:16

Jobo 23:17Jobo 1 / Jobo 1

Jobo 2 / Jobo 2

Jobo 3 / Jobo 3

Jobo 4 / Jobo 4

Jobo 5 / Jobo 5

Jobo 6 / Jobo 6

Jobo 7 / Jobo 7

Jobo 8 / Jobo 8

Jobo 9 / Jobo 9

Jobo 10 / Jobo 10

Jobo 11 / Jobo 11

Jobo 12 / Jobo 12

Jobo 13 / Jobo 13

Jobo 14 / Jobo 14

Jobo 15 / Jobo 15

Jobo 16 / Jobo 16

Jobo 17 / Jobo 17

Jobo 18 / Jobo 18

Jobo 19 / Jobo 19

Jobo 20 / Jobo 20

Jobo 21 / Jobo 21

Jobo 22 / Jobo 22

Jobo 23 / Jobo 23

Jobo 24 / Jobo 24

Jobo 25 / Jobo 25

Jobo 26 / Jobo 26

Jobo 27 / Jobo 27

Jobo 28 / Jobo 28

Jobo 29 / Jobo 29

Jobo 30 / Jobo 30

Jobo 31 / Jobo 31

Jobo 32 / Jobo 32

Jobo 33 / Jobo 33

Jobo 34 / Jobo 34

Jobo 35 / Jobo 35

Jobo 36 / Jobo 36

Jobo 37 / Jobo 37

Jobo 38 / Jobo 38

Jobo 39 / Jobo 39

Jobo 40 / Jobo 40

Jobo 41 / Jobo 41

Jobo 42 / Jobo 42