A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Jobo 231
Jobas atsakydamas tarė:
2
‘‘Mano skundas dar ir šiandien kartus; mano kentėjimai didesni už mano vaitojimą.
3
O kad žinočiau, kur Jį rasti, ir galėčiau ateiti prie Jo sosto!
4
Jam pateikčiau savo bylą ir savo burną pripildyčiau įrodymų.
5
Tada išgirsčiau, ką Jis man atsakytų, ir suprasčiau, ką man kalbėtų.
6
Ar Jis priešintųsi man savo galinga jėga? Ne! Jis pažvelgtų į mane.
7
Teisusis galėtų aiškintis su Juo, taip aš būčiau išlaisvintas amžiams nuo savo teisėjo.
8
Jei einu pirmyn, ten Jo nėra, o jei atgal, Jo nerandu.
9
Jei Jis yra kairėje, aš Jo nematau, o jei pasislėpęs dešinėje, Jo nepastebiu.
10
Bet Jis žino mano kelią; jei Jis mane ištirtų, būčiau kaip auksas.
11
Ėjau Jo pėdomis, iš Jo kelio neiškrypau.
12
Nuo Jo įsakymų nepasitraukiau, Jo burnos žodžius vertinau labiau negu būtiną maistą.
13
Jis vienintelis, kas gali Jį pakeisti? Ko Jo siela geidžia, tą Jis padaro.
14
Jis įvykdys, kas man skirta; daug panašių dalykų Jis turi.
15
Todėl man baugu Jo akivaizdoje; apie tai galvodamas, bijau Jo.
16
Dievas susilpnina mano širdį; Visagalis gąsdina mane.
17
Aš nepražuvau prieš tamsą, Jis nepaslėpė tamsybės nuo mano veido’‘.Jobo 23:1
Jobo 23:2
Jobo 23:3
Jobo 23:4
Jobo 23:5
Jobo 23:6
Jobo 23:7
Jobo 23:8
Jobo 23:9
Jobo 23:10
Jobo 23:11
Jobo 23:12
Jobo 23:13
Jobo 23:14
Jobo 23:15
Jobo 23:16
Jobo 23:17


Jobo 1 / Jobo 1
Jobo 2 / Jobo 2
Jobo 3 / Jobo 3
Jobo 4 / Jobo 4
Jobo 5 / Jobo 5
Jobo 6 / Jobo 6
Jobo 7 / Jobo 7
Jobo 8 / Jobo 8
Jobo 9 / Jobo 9
Jobo 10 / Jobo 10
Jobo 11 / Jobo 11
Jobo 12 / Jobo 12
Jobo 13 / Jobo 13
Jobo 14 / Jobo 14
Jobo 15 / Jobo 15
Jobo 16 / Jobo 16
Jobo 17 / Jobo 17
Jobo 18 / Jobo 18
Jobo 19 / Jobo 19
Jobo 20 / Jobo 20
Jobo 21 / Jobo 21
Jobo 22 / Jobo 22
Jobo 23 / Jobo 23
Jobo 24 / Jobo 24
Jobo 25 / Jobo 25
Jobo 26 / Jobo 26
Jobo 27 / Jobo 27
Jobo 28 / Jobo 28
Jobo 29 / Jobo 29
Jobo 30 / Jobo 30
Jobo 31 / Jobo 31
Jobo 32 / Jobo 32
Jobo 33 / Jobo 33
Jobo 34 / Jobo 34
Jobo 35 / Jobo 35
Jobo 36 / Jobo 36
Jobo 37 / Jobo 37
Jobo 38 / Jobo 38
Jobo 39 / Jobo 39
Jobo 40 / Jobo 40
Jobo 41 / Jobo 41
Jobo 42 / Jobo 42