A A A A A
×

Lietuvos Biblija

Jobo 22

1
Temanas Elifazas atsakydamas tarė:
2
‘‘Ar gali žmogus būti naudingas Dievui? Išminčiaus nauda yra jam pačiam.
3
Ar Visagaliui malonu, jei esi teisus? Ar Jis turi naudos, jei tavo kelias nepeiktinas?
4
Ar dėl to, kad Jo bijai, Jis bara tave ir patraukia tave į teismą?
5
Ar ne dėl tavo didelės nedorybės ir nesuskaičiuojamų kalčių?
6
Ėmei užstatą iš savo brolių už nieką, nuplėšei nuogiesiems drabužius,
7
nepagirdei ištroškusio, alkano nepamaitinai.
8
Savo jėga įsigijai nuosavybę, būdamas galingas, pasilaikei ją.
9
Našles išvarei be nieko ir našlaičius palikai tuščiomis rankomis.
10
Todėl tu patekai į spąstus ir netikėta baimė vargina tave,
11
tamsoje tu negali matyti; vandens gausybė apdengė tave.
12
Argi Dievo nėra dangaus aukštybėje? Žiūrėk, kaip aukštai yra žvaigždės.
13
Tu sakai: ‘Ką Dievas žino? Ar Jis gali teisti pro tamsius debesis?
14
Tamsūs debesys dengia Jį, Jis nieko nemato vaikščiodamas dangaus skliautu’.
15
Ar vis dar laikaisi seno kelio, kuriuo piktadariai vaikščiojo?
16
Todėl jie nelaiku žuvo, jų pamatą nunešė tvanas.
17
Jie sakė Dievui: ‘Atsitrauk nuo mūsų’. Ką Visagalis padarys jiems?
18
Jis pripildė jų namus gėrybių, tačiau nedorėlių patarimas yra toli nuo manęs.
19
Teisusis mato tai ir džiaugiasi, nekaltieji tyčiojasi iš jų:
20
‘Mūsų turtai nepražuvo, o tai, ką jie turėjo, suėdė ugnis’.
21
Susitaikyk su Juo ir nusiramink; tuomet ateis tau gerovė.
22
Priimk Jo pamokymus ir įsidėk Jo žodžius į širdį.
23
Jei grįši prie Visagalio, būsi sutvirtintas ir pašalinsi nedorybę iš savo palapinių,
24
tada krausi auksą kaip dulkes, Ofyro auksą kaip upelių akmenis.
25
Visagalis bus tau apsauga ir tu turėsi gausybę sidabro.
26
Tada gėrėsies Visagaliu ir pakelsi savo akis į Dievą.
27
Kai tu melsi Jį, Jis tave išklausys, ir tu ištesėsi savo įžadus.
28
Tu nuspręsi, ir bus tau, šviesa švies tau kelyje.
29
Kai žmogus pažemintas, tu sakysi: ‘Yra išaukštinimas’, ir Jis išgelbės nuolankų žmogų.
30
Jis išgelbės ir kaltą; jis bus išgelbėtas dėl tavo rankų švarumo’‘.
Jobo 22:1
Jobo 22:2
Jobo 22:3
Jobo 22:4
Jobo 22:5
Jobo 22:6
Jobo 22:7
Jobo 22:8
Jobo 22:9
Jobo 22:10
Jobo 22:11
Jobo 22:12
Jobo 22:13
Jobo 22:14
Jobo 22:15
Jobo 22:16
Jobo 22:17
Jobo 22:18
Jobo 22:19
Jobo 22:20
Jobo 22:21
Jobo 22:22
Jobo 22:23
Jobo 22:24
Jobo 22:25
Jobo 22:26
Jobo 22:27
Jobo 22:28
Jobo 22:29
Jobo 22:30
Jobo 1 / Jobo 1
Jobo 2 / Jobo 2
Jobo 3 / Jobo 3
Jobo 4 / Jobo 4
Jobo 5 / Jobo 5
Jobo 6 / Jobo 6
Jobo 7 / Jobo 7
Jobo 8 / Jobo 8
Jobo 9 / Jobo 9
Jobo 10 / Jobo 10
Jobo 11 / Jobo 11
Jobo 12 / Jobo 12
Jobo 13 / Jobo 13
Jobo 14 / Jobo 14
Jobo 15 / Jobo 15
Jobo 16 / Jobo 16
Jobo 17 / Jobo 17
Jobo 18 / Jobo 18
Jobo 19 / Jobo 19
Jobo 20 / Jobo 20
Jobo 21 / Jobo 21
Jobo 22 / Jobo 22
Jobo 23 / Jobo 23
Jobo 24 / Jobo 24
Jobo 25 / Jobo 25
Jobo 26 / Jobo 26
Jobo 27 / Jobo 27
Jobo 28 / Jobo 28
Jobo 29 / Jobo 29
Jobo 30 / Jobo 30
Jobo 31 / Jobo 31
Jobo 32 / Jobo 32
Jobo 33 / Jobo 33
Jobo 34 / Jobo 34
Jobo 35 / Jobo 35
Jobo 36 / Jobo 36
Jobo 37 / Jobo 37
Jobo 38 / Jobo 38
Jobo 39 / Jobo 39
Jobo 40 / Jobo 40
Jobo 41 / Jobo 41
Jobo 42 / Jobo 42