A A A A A
Lietuvos Biblija

Jobo 201
Naamatietis Cofaras atsakydamas tarė:
2
‘‘Mano mintys verčia mane atsiliepti, ir dėl to aš skubu kalbėti.
3
Aš girdėjau priekaištus man ir mano supratimo dvasia verčia mane atsakyti.
4
Ar nežinai, kad nuo seno, kai žmogus buvo įkurdintas žemėje,
5
nedorėlių džiaugsmas trumpas ir veidmainių džiaugsmas tik akimirka?
6
Nors jo puikybė pasiektų dangus ir jo galva liestų debesis,
7
jis pražus kaip jo paties išmatos. Kas jį matė, klaus: ‘Kur jis?’
8
Kaip sapnas jis dings, pranyks kaip nakties regėjimas.
9
Akis, kuri jį matė, nebematys jo daugiau ir jo vieta jo neberegės.
10
Jo vaikai ieškos beturčių palankumo, jo rankos sugrąžins jo turtus.
11
Jo kaulai pilni jaunystės nuodėmių, kurios gulės dulkėse kartu su juo.
12
Nors nedorybė saldi jo burnoje, nors jis slepia ją po savo liežuviu,
13
saugo ją ir nepaleidžia, paslėpęs savo burnoje,
14
tačiau maistas jo viduriuose virs gyvačių tulžimi.
15
Prarytus turtus jis išvems; Dievas iš jo pilvo ištrauks juos.
16
Gyvačių nuodus jis čiulps, jį nužudys angies liežuvis.
17
Jis nematys upių ir upelių, tekančių medumi ir pienu.
18
Ką jis uždirbo, turės atiduoti ir neprarys to. Jis atlygins savo turtais ir nepasidžiaugs jais.
19
Nes jis nuskriaudė ir apleido vargšą, pasisavino namus, kurių nestatė.
20
Jo godumui nebuvo ribų, bet jis nieko neišgelbės.
21
Neliks jo valgio ir niekas nežiūrės į jo gėrybes.
22
Kai jis bus apsirūpinęs, jam bus ankšta, nelaimės rankos apims jį.
23
Kai jis norės prikimšti savo pilvą, Dievas pasiųs savo rūstybę ant jo, išlies ją, jam bevalgant.
24
Jis bėgs nuo geležinio ginklo, bet jį pervers varinis lankas.
25
Strėlė bus ištraukta iš jo kūno, žibantis antgalis bus išliejęs jo tulžį; siaubai apniks jį.
26
Tamsa paslėpta jo viduje; prarys jį ugnis, kurios niekas neužkūrė. Bus varginami tie, kas liks jo palapinėje.
27
Dangus atskleis jo kaltę ir žemė sukils prieš jį.
28
Visas jo turtas bus sunaikintas ir nuneštas Jo rūstybės dieną.
29
Tokia dalis yra nuo Dievo nedorėliui ir toks palikimas yra Dievo jam skirtas’‘.Jobo 20:1

Jobo 20:2

Jobo 20:3

Jobo 20:4

Jobo 20:5

Jobo 20:6

Jobo 20:7

Jobo 20:8

Jobo 20:9

Jobo 20:10

Jobo 20:11

Jobo 20:12

Jobo 20:13

Jobo 20:14

Jobo 20:15

Jobo 20:16

Jobo 20:17

Jobo 20:18

Jobo 20:19

Jobo 20:20

Jobo 20:21

Jobo 20:22

Jobo 20:23

Jobo 20:24

Jobo 20:25

Jobo 20:26

Jobo 20:27

Jobo 20:28

Jobo 20:29Jobo 1 / Jobo 1

Jobo 2 / Jobo 2

Jobo 3 / Jobo 3

Jobo 4 / Jobo 4

Jobo 5 / Jobo 5

Jobo 6 / Jobo 6

Jobo 7 / Jobo 7

Jobo 8 / Jobo 8

Jobo 9 / Jobo 9

Jobo 10 / Jobo 10

Jobo 11 / Jobo 11

Jobo 12 / Jobo 12

Jobo 13 / Jobo 13

Jobo 14 / Jobo 14

Jobo 15 / Jobo 15

Jobo 16 / Jobo 16

Jobo 17 / Jobo 17

Jobo 18 / Jobo 18

Jobo 19 / Jobo 19

Jobo 20 / Jobo 20

Jobo 21 / Jobo 21

Jobo 22 / Jobo 22

Jobo 23 / Jobo 23

Jobo 24 / Jobo 24

Jobo 25 / Jobo 25

Jobo 26 / Jobo 26

Jobo 27 / Jobo 27

Jobo 28 / Jobo 28

Jobo 29 / Jobo 29

Jobo 30 / Jobo 30

Jobo 31 / Jobo 31

Jobo 32 / Jobo 32

Jobo 33 / Jobo 33

Jobo 34 / Jobo 34

Jobo 35 / Jobo 35

Jobo 36 / Jobo 36

Jobo 37 / Jobo 37

Jobo 38 / Jobo 38

Jobo 39 / Jobo 39

Jobo 40 / Jobo 40

Jobo 41 / Jobo 41

Jobo 42 / Jobo 42