A A A A A
×

Lietuvos Biblija

Jobo 2

1
Vieną dieną Dievo sūnūs vėl susirinko Viešpaties akivaizdoje; šėtonas atėjo su jais ir stojo prieš Dievą.
2
Viešpats paklausė jo: ‘‘Iš kur ateini?’‘ Šėtonas atsakė Viešpačiui: ‘‘Aš vaikštinėjau po visą žemę’‘.
3
Viešpats klausė šėtoną: ‘‘Ar atkreipei dėmesį į mano tarną Jobą? Juk žemėje nėra jam lygaus. Jis yra tobulas ir teisus, bijo Dievo ir vengia pikto. Jis ir toliau lieka man ištikimas, nors tu mane sukurstei prieš jį, kad be priežasties jam kenkčiau’‘.
4
Šėtonas atsakė Viešpačiui: ‘‘Oda už odą, bet žmogus viską atiduos, kad liktų gyvas.
5
Bet ištiesk savo ranką ir paliesk jo kaulus ir kūną, ir jis keiks Tave į akis’‘.
6
Viešpats tarė šėtonui: ‘‘Jis tavo rankose. Tik nepaliesk jo gyvybės’‘.
7
Šėtonas pasišalino iš Viešpaties akivaizdos ir ištiko Jobą skaudžiomis votimis nuo kojų padų iki viršugalvio.
8
Jis sėdėjo pelenuose ir, paėmęs šukę, gramdė pūlius.
9
Jo žmona jam tarė: ‘‘Ar tu vis dar laikaisi savo ištikimybės? Prakeik Dievą ir mirk’‘.
10
Jobas jai atsakė: ‘‘Tu kalbi kaip viena iš kvailų moterų. Argi priimtume gera iš Dievo rankos, o pikta nepriimtume?’‘ Visu tuo Jobas nenusidėjo savo lūpomis.
11
Trys Jobo draugai: temanas Elifazas, šuachas Bildadas ir naamatietis Cofaras, išgirdę apie Jobo nelaimę, susitarė ir atėjo gedėti su juo ir jį paguosti.
12
Pamatę jį iš tolo, nepažino jo. Jie perplėšė savo apsiaustus, balsiai verkė ir mėtė dulkes virš savo galvų link dangaus.
13
Septynias dienas ir septynias naktis jie sėdėjo su juo ant žemės; nė vienas nepratarė žodžio, nes jie matė, kad jo kančia labai didelė.
Jobo 2:1
Jobo 2:2
Jobo 2:3
Jobo 2:4
Jobo 2:5
Jobo 2:6
Jobo 2:7
Jobo 2:8
Jobo 2:9
Jobo 2:10
Jobo 2:11
Jobo 2:12
Jobo 2:13
Jobo 1 / Jobo 1
Jobo 2 / Jobo 2
Jobo 3 / Jobo 3
Jobo 4 / Jobo 4
Jobo 5 / Jobo 5
Jobo 6 / Jobo 6
Jobo 7 / Jobo 7
Jobo 8 / Jobo 8
Jobo 9 / Jobo 9
Jobo 10 / Jobo 10
Jobo 11 / Jobo 11
Jobo 12 / Jobo 12
Jobo 13 / Jobo 13
Jobo 14 / Jobo 14
Jobo 15 / Jobo 15
Jobo 16 / Jobo 16
Jobo 17 / Jobo 17
Jobo 18 / Jobo 18
Jobo 19 / Jobo 19
Jobo 20 / Jobo 20
Jobo 21 / Jobo 21
Jobo 22 / Jobo 22
Jobo 23 / Jobo 23
Jobo 24 / Jobo 24
Jobo 25 / Jobo 25
Jobo 26 / Jobo 26
Jobo 27 / Jobo 27
Jobo 28 / Jobo 28
Jobo 29 / Jobo 29
Jobo 30 / Jobo 30
Jobo 31 / Jobo 31
Jobo 32 / Jobo 32
Jobo 33 / Jobo 33
Jobo 34 / Jobo 34
Jobo 35 / Jobo 35
Jobo 36 / Jobo 36
Jobo 37 / Jobo 37
Jobo 38 / Jobo 38
Jobo 39 / Jobo 39
Jobo 40 / Jobo 40
Jobo 41 / Jobo 41
Jobo 42 / Jobo 42