A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Jobo 191
Jobas atsakydamas tarė:
2
‘‘Kaip ilgai varginsite mano sielą ir kankinsite mane tuščiais žodžiais?
3
Jau dešimt kartų mane plūdote ir nesigėdite mane kankinti.
4
O jei iš tikrųjų nusikaltau, tai mano klaida yra su manimi.
5
Ar iš tikrųjų norite didžiuotis prieš mane ir įrodyti mano nusikaltimą?
6
Žinokite, kad Dievas mane pargriovė ir savo tinklu mane pagavo.
7
Aš šaukiu apie priespaudą, bet niekas neatsiliepia, šaukiu garsiai, bet nėra teisybės.
8
Jis užtvėrė man kelią, kad negaliu praeiti; mano takus Jis apsupo tamsa.
9
Jis nuplėšė mano garbę ir nuėmė karūną man nuo galvos.
10
Iš visų pusių Jo naikinamas krintu, mano viltis lyg nukirstas medis.
11
Jo rūstybė užsidegė prieš mane, Jis laiko mane savo priešu.
12
Jo būriai traukia kartu prieš mane ir apgula mano palapinę.
13
Jis patraukė mano brolius nuo manęs ir pažįstami šalinasi manęs.
14
Mano artimieji paliko mane, mano draugai mane užmiršo.
15
Tie, kurie gyvena mano namuose, net mano tarnaitės, laiko mane svetimu, nepažįstamas tapau jų akyse.
16
Aš šaukiu savo tarną, bet jis neatsiliepia, aš turiu jį maldauti savo burna.
17
Mano kvapas bjaurus mano žmonai ir mano kūno vaikai atmetė mane.
18
Maži vaikai niekina mane. Kai noriu atsikelti, jie šaiposi iš manęs.
19
Manimi bjaurisi mano artimiausi draugai; tie, kuriuos mylėjau, tapo mano priešais.
20
Iš manęs liko tik oda ir kaulai, prie dantų liko tik lūpos.
21
Draugai, pasigailėkite, pasigailėkite manęs, nes Dievo ranka palietė mane.
22
Kodėl mane persekiojate kaip Dievas ir nepasisotinate mano kūnu?
23
O kad mano žodžiai būtų įrašyti į knygą,
24
įrėžti geležiniu rašikliu bei švinu amžiams į uolą.
25
Nes aš žinau, kad mano Atpirkėjas gyvas ir kad Jis atsistos galiausiai ant žemės.
26
Ir kai mano oda sunyks, aš savo kūne regėsiu Dievą.
27
Aš pats Jį matysiu, savo akimis žiūrėsiu į Jį, o ne svetimomis. Mano širdis krūtinėje ilgisi Jo.
28
Jūs turėtumėte sakyti: ‘Kodėl mes jį persekiojame?’, tarsi priežastis būtų manyje.
29
Bijokite kardo, nes pyktis baudžiamas kardu, kad žinotumėte, jog yra teismas’‘.Jobo 19:1

Jobo 19:2

Jobo 19:3

Jobo 19:4

Jobo 19:5

Jobo 19:6

Jobo 19:7

Jobo 19:8

Jobo 19:9

Jobo 19:10

Jobo 19:11

Jobo 19:12

Jobo 19:13

Jobo 19:14

Jobo 19:15

Jobo 19:16

Jobo 19:17

Jobo 19:18

Jobo 19:19

Jobo 19:20

Jobo 19:21

Jobo 19:22

Jobo 19:23

Jobo 19:24

Jobo 19:25

Jobo 19:26

Jobo 19:27

Jobo 19:28

Jobo 19:29Jobo 1 / Jobo 1

Jobo 2 / Jobo 2

Jobo 3 / Jobo 3

Jobo 4 / Jobo 4

Jobo 5 / Jobo 5

Jobo 6 / Jobo 6

Jobo 7 / Jobo 7

Jobo 8 / Jobo 8

Jobo 9 / Jobo 9

Jobo 10 / Jobo 10

Jobo 11 / Jobo 11

Jobo 12 / Jobo 12

Jobo 13 / Jobo 13

Jobo 14 / Jobo 14

Jobo 15 / Jobo 15

Jobo 16 / Jobo 16

Jobo 17 / Jobo 17

Jobo 18 / Jobo 18

Jobo 19 / Jobo 19

Jobo 20 / Jobo 20

Jobo 21 / Jobo 21

Jobo 22 / Jobo 22

Jobo 23 / Jobo 23

Jobo 24 / Jobo 24

Jobo 25 / Jobo 25

Jobo 26 / Jobo 26

Jobo 27 / Jobo 27

Jobo 28 / Jobo 28

Jobo 29 / Jobo 29

Jobo 30 / Jobo 30

Jobo 31 / Jobo 31

Jobo 32 / Jobo 32

Jobo 33 / Jobo 33

Jobo 34 / Jobo 34

Jobo 35 / Jobo 35

Jobo 36 / Jobo 36

Jobo 37 / Jobo 37

Jobo 38 / Jobo 38

Jobo 39 / Jobo 39

Jobo 40 / Jobo 40

Jobo 41 / Jobo 41

Jobo 42 / Jobo 42