A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Jobo 19



1
Jobas atsakydamas tarė:
2
‘‘Kaip ilgai varginsite mano sielą ir kankinsite mane tuščiais žodžiais?
3
Jau dešimt kartų mane plūdote ir nesigėdite mane kankinti.
4
O jei iš tikrųjų nusikaltau, tai mano klaida yra su manimi.
5
Ar iš tikrųjų norite didžiuotis prieš mane ir įrodyti mano nusikaltimą?
6
Žinokite, kad Dievas mane pargriovė ir savo tinklu mane pagavo.
7
Aš šaukiu apie priespaudą, bet niekas neatsiliepia, šaukiu garsiai, bet nėra teisybės.
8
Jis užtvėrė man kelią, kad negaliu praeiti; mano takus Jis apsupo tamsa.
9
Jis nuplėšė mano garbę ir nuėmė karūną man nuo galvos.
10
Iš visų pusių Jo naikinamas krintu, mano viltis lyg nukirstas medis.
11
Jo rūstybė užsidegė prieš mane, Jis laiko mane savo priešu.
12
Jo būriai traukia kartu prieš mane ir apgula mano palapinę.
13
Jis patraukė mano brolius nuo manęs ir pažįstami šalinasi manęs.
14
Mano artimieji paliko mane, mano draugai mane užmiršo.
15
Tie, kurie gyvena mano namuose, net mano tarnaitės, laiko mane svetimu, nepažįstamas tapau jų akyse.
16
Aš šaukiu savo tarną, bet jis neatsiliepia, aš turiu jį maldauti savo burna.
17
Mano kvapas bjaurus mano žmonai ir mano kūno vaikai atmetė mane.
18
Maži vaikai niekina mane. Kai noriu atsikelti, jie šaiposi iš manęs.
19
Manimi bjaurisi mano artimiausi draugai; tie, kuriuos mylėjau, tapo mano priešais.
20
Iš manęs liko tik oda ir kaulai, prie dantų liko tik lūpos.
21
Draugai, pasigailėkite, pasigailėkite manęs, nes Dievo ranka palietė mane.
22
Kodėl mane persekiojate kaip Dievas ir nepasisotinate mano kūnu?
23
O kad mano žodžiai būtų įrašyti į knygą,
24
įrėžti geležiniu rašikliu bei švinu amžiams į uolą.
25
Nes aš žinau, kad mano Atpirkėjas gyvas ir kad Jis atsistos galiausiai ant žemės.
26
Ir kai mano oda sunyks, aš savo kūne regėsiu Dievą.
27
Aš pats Jį matysiu, savo akimis žiūrėsiu į Jį, o ne svetimomis. Mano širdis krūtinėje ilgisi Jo.
28
Jūs turėtumėte sakyti: ‘Kodėl mes jį persekiojame?’, tarsi priežastis būtų manyje.
29
Bijokite kardo, nes pyktis baudžiamas kardu, kad žinotumėte, jog yra teismas’‘.











Jobo 19:1
Jobo 19:2
Jobo 19:3
Jobo 19:4
Jobo 19:5
Jobo 19:6
Jobo 19:7
Jobo 19:8
Jobo 19:9
Jobo 19:10
Jobo 19:11
Jobo 19:12
Jobo 19:13
Jobo 19:14
Jobo 19:15
Jobo 19:16
Jobo 19:17
Jobo 19:18
Jobo 19:19
Jobo 19:20
Jobo 19:21
Jobo 19:22
Jobo 19:23
Jobo 19:24
Jobo 19:25
Jobo 19:26
Jobo 19:27
Jobo 19:28
Jobo 19:29






Jobo 1 / Jobo 1
Jobo 2 / Jobo 2
Jobo 3 / Jobo 3
Jobo 4 / Jobo 4
Jobo 5 / Jobo 5
Jobo 6 / Jobo 6
Jobo 7 / Jobo 7
Jobo 8 / Jobo 8
Jobo 9 / Jobo 9
Jobo 10 / Jobo 10
Jobo 11 / Jobo 11
Jobo 12 / Jobo 12
Jobo 13 / Jobo 13
Jobo 14 / Jobo 14
Jobo 15 / Jobo 15
Jobo 16 / Jobo 16
Jobo 17 / Jobo 17
Jobo 18 / Jobo 18
Jobo 19 / Jobo 19
Jobo 20 / Jobo 20
Jobo 21 / Jobo 21
Jobo 22 / Jobo 22
Jobo 23 / Jobo 23
Jobo 24 / Jobo 24
Jobo 25 / Jobo 25
Jobo 26 / Jobo 26
Jobo 27 / Jobo 27
Jobo 28 / Jobo 28
Jobo 29 / Jobo 29
Jobo 30 / Jobo 30
Jobo 31 / Jobo 31
Jobo 32 / Jobo 32
Jobo 33 / Jobo 33
Jobo 34 / Jobo 34
Jobo 35 / Jobo 35
Jobo 36 / Jobo 36
Jobo 37 / Jobo 37
Jobo 38 / Jobo 38
Jobo 39 / Jobo 39
Jobo 40 / Jobo 40
Jobo 41 / Jobo 41
Jobo 42 / Jobo 42