A A A A A
×

Lietuvos Biblija

Jobo 18

1
Šuachas Bildadas atsakydamas tarė:
2
‘‘Ar ilgai jūs dar taip kalbėsite? Nutilkite ir leiskite mums kalbėti.
3
Kodėl mes laikomi gyvuliais ir neišmanėliais?
4
Tu plėšai save pykčiu. Ar dėl tavęs žemė taps tuščia ir uolos pajudės iš savo vietos?
5
Nedorėlio šviesa užges ir jo liepsnos kibirkštis nebešvies.
6
Jo palapinėje bus tamsu ir jo žiburys užges su juo.
7
Jo buvę tvirti žingsniai sutrumpės, jo paties sumanymas jį parblokš.
8
Jo kojos įkliuvusios į tinklą, jis eina uždengta duobe.
9
Jo kulnis pateks į spąstus, ir jis paklius plėšikui.
10
Kilpa padėta jam ant žemės, spąstai ant tako.
11
Pavojai gąsdins jį iš visų pusių ir nuvarys jį nuo kojų.
12
Jo jėgos išseks nuo bado, žlugimas pasiruošęs prie jo šono.
13
Jo odą suės ligos, mirties pirmagimis prarys jo jėgą.
14
Jo pasitikėjimas bus išrautas iš jo palapinės ir nuves jį pas siaubų karalių.
15
Tai gyvens jo palapinėje, nes ji nebepriklauso jam, jo buveinė bus apibarstyta siera.
16
Jo šaknys nudžius žemėje, o šakos bus nukirstos viršuje.
17
Jo atsiminimas dings krašte ir jo vardas nebus minimas gatvėje.
18
Jis bus išvytas iš šviesos į tamsą ir išvarytas iš pasaulio.
19
Palikuonių jis nepaliks tautoje ir niekas nepasiliks jo buveinėje.
20
Po jo atėję stebėsis jo diena ir prieš jį buvę bus išgąsdinti.
21
Tikrai tokia yra nedorėlio buveinė ir vieta to, kuris nepažįsta Dievo’‘.
Jobo 18:1
Jobo 18:2
Jobo 18:3
Jobo 18:4
Jobo 18:5
Jobo 18:6
Jobo 18:7
Jobo 18:8
Jobo 18:9
Jobo 18:10
Jobo 18:11
Jobo 18:12
Jobo 18:13
Jobo 18:14
Jobo 18:15
Jobo 18:16
Jobo 18:17
Jobo 18:18
Jobo 18:19
Jobo 18:20
Jobo 18:21
Jobo 1 / Jobo 1
Jobo 2 / Jobo 2
Jobo 3 / Jobo 3
Jobo 4 / Jobo 4
Jobo 5 / Jobo 5
Jobo 6 / Jobo 6
Jobo 7 / Jobo 7
Jobo 8 / Jobo 8
Jobo 9 / Jobo 9
Jobo 10 / Jobo 10
Jobo 11 / Jobo 11
Jobo 12 / Jobo 12
Jobo 13 / Jobo 13
Jobo 14 / Jobo 14
Jobo 15 / Jobo 15
Jobo 16 / Jobo 16
Jobo 17 / Jobo 17
Jobo 18 / Jobo 18
Jobo 19 / Jobo 19
Jobo 20 / Jobo 20
Jobo 21 / Jobo 21
Jobo 22 / Jobo 22
Jobo 23 / Jobo 23
Jobo 24 / Jobo 24
Jobo 25 / Jobo 25
Jobo 26 / Jobo 26
Jobo 27 / Jobo 27
Jobo 28 / Jobo 28
Jobo 29 / Jobo 29
Jobo 30 / Jobo 30
Jobo 31 / Jobo 31
Jobo 32 / Jobo 32
Jobo 33 / Jobo 33
Jobo 34 / Jobo 34
Jobo 35 / Jobo 35
Jobo 36 / Jobo 36
Jobo 37 / Jobo 37
Jobo 38 / Jobo 38
Jobo 39 / Jobo 39
Jobo 40 / Jobo 40
Jobo 41 / Jobo 41
Jobo 42 / Jobo 42