A A A A A
×

Lietuvos Biblija

Jobo 17

1
‘‘Mano kvėpavimas nusilpo, dienos trumpėja, kapai paruošti man.
2
Mane apspito išjuokėjai, mano akys pavargo bežiūrėdamos į juos.
3
Tu pats laiduok už mane, nes kas kitas paduos man ranką?
4
Tu paslėpei supratimą nuo jų širdžių, todėl jų neišaukštinsi.
5
Kas pataikauja savo draugams, to vaikai nesidžiaugs laimikiu.
6
Jis padarė mane priežodžiu žmonėms, visi spjaudo man į veidą.
7
Mano akys aptemo nuo sielvarto, mano kūnas kaip šešėlis.
8
Teisieji pasibaisės tuo, o nekaltieji pakils prieš veidmainius.
9
Teisusis laikysis savo kelio, o tas, kurio rankos švarios, stiprės ir stiprės.
10
Ateikite jūs visi dar kartą, nes tarp jūsų nerandu nė vieno išmintingo.
11
Mano dienos praėjo; sumanymai ir mano širdies siekiai sudužo.
12
Jie naktį padarė diena, tačiau trūksta šviesos tamsoje.
13
Ko gi aš dar laukiu? Mano namai yra kapas; aš savo guolį pasiklojau tamsoje.
14
Sugedimą aš vadinu tėvu, o kirmėles­motina ir seserimi.
15
Kur yra mano viltis? Kas pamatys, kuo viliuosi?
16
Ji nueis su manimi į gelmes ir ilsėsis su manimi dulkėse’‘.
Jobo 17:1
Jobo 17:2
Jobo 17:3
Jobo 17:4
Jobo 17:5
Jobo 17:6
Jobo 17:7
Jobo 17:8
Jobo 17:9
Jobo 17:10
Jobo 17:11
Jobo 17:12
Jobo 17:13
Jobo 17:14
Jobo 17:15
Jobo 17:16
Jobo 1 / Jobo 1
Jobo 2 / Jobo 2
Jobo 3 / Jobo 3
Jobo 4 / Jobo 4
Jobo 5 / Jobo 5
Jobo 6 / Jobo 6
Jobo 7 / Jobo 7
Jobo 8 / Jobo 8
Jobo 9 / Jobo 9
Jobo 10 / Jobo 10
Jobo 11 / Jobo 11
Jobo 12 / Jobo 12
Jobo 13 / Jobo 13
Jobo 14 / Jobo 14
Jobo 15 / Jobo 15
Jobo 16 / Jobo 16
Jobo 17 / Jobo 17
Jobo 18 / Jobo 18
Jobo 19 / Jobo 19
Jobo 20 / Jobo 20
Jobo 21 / Jobo 21
Jobo 22 / Jobo 22
Jobo 23 / Jobo 23
Jobo 24 / Jobo 24
Jobo 25 / Jobo 25
Jobo 26 / Jobo 26
Jobo 27 / Jobo 27
Jobo 28 / Jobo 28
Jobo 29 / Jobo 29
Jobo 30 / Jobo 30
Jobo 31 / Jobo 31
Jobo 32 / Jobo 32
Jobo 33 / Jobo 33
Jobo 34 / Jobo 34
Jobo 35 / Jobo 35
Jobo 36 / Jobo 36
Jobo 37 / Jobo 37
Jobo 38 / Jobo 38
Jobo 39 / Jobo 39
Jobo 40 / Jobo 40
Jobo 41 / Jobo 41
Jobo 42 / Jobo 42