A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Jobo 161
Jobas atsakydamas tarė:
2
‘‘Tokių kalbų aš jau daug girdėjau. Netikę guodėjai jūs visi.
3
Kada pasibaigs tuščios kalbos? Kas verčia tave man atsakyti?
4
Ir aš galėčiau taip kalbėti, jei jūs būtumėte mano vietoje. Aš galėčiau užversti jus žodžiais ir kraipyti galvą prieš jus.
5
Tačiau aš stiprinčiau jus savo burna ir savo lūpų paguoda lengvinčiau jūsų kančią.
6
Jei kalbu, mano skausmas nesumažėja; jei tyliu, man nelengviau.
7
Bet dabar Jis vargina mane; Tu sunaikinai visą mano šeimą.
8
Tu pripildei mane raukšlių, kurios liudija prieš mane, mano liesumas pakyla manyje liudyti man į veidą.
9
Jis savo rūstybe parbloškė mane ir griežia dantimis prieš mane. Mano priešo akys įsmeigtos į mane.
10
Jie atvėrė prieš mane savo burnas, plūsdami smogia man į veidą, jie susirinko prieš mane.
11
Dievas atidavė mane bedieviams, perdavė į nedorėlių rankas.
12
Aš gyvenau ramiai, bet Jis supurtė mane; nutvėręs už sprando, sutraiškė mane ir pastatė sau taikiniu.
13
Jo šauliai apsupo mane ir be pasigailėjimo perveria mano inkstus, išlieja mano tulžį.
14
Jis daro man žaizdą po žaizdos, puola mane kaip milžinas.
15
Aš savo kūną apdengiau ašutine; savo ragą paslėpiau dulkėse.
16
Mano veidas ištino nuo ašarų, mano akys­mirties šešėlis,
17
nors mano rankose nėra neteisybės; mano malda yra tyra.
18
Žeme, neuždenk mano kraujo, ir mano šauksmas tegul nenutyla.
19
Štai dabar mano liudytojas yra danguje, Tas, kuris pažįsta mane, yra aukštybėse.
20
Mano draugai tyčiojasi iš manęs, tačiau Dievas mato mano ašaras.
21
O kad kas galėtų apginti žmogų prieš Dievą, kaip žmogus apgina savo artimą.
22
Po kelerių metų aš nueisiu tuo keliu, kuriuo nebegrįžtama’‘.Jobo 16:1
Jobo 16:2
Jobo 16:3
Jobo 16:4
Jobo 16:5
Jobo 16:6
Jobo 16:7
Jobo 16:8
Jobo 16:9
Jobo 16:10
Jobo 16:11
Jobo 16:12
Jobo 16:13
Jobo 16:14
Jobo 16:15
Jobo 16:16
Jobo 16:17
Jobo 16:18
Jobo 16:19
Jobo 16:20
Jobo 16:21
Jobo 16:22


Jobo 1 / Jobo 1
Jobo 2 / Jobo 2
Jobo 3 / Jobo 3
Jobo 4 / Jobo 4
Jobo 5 / Jobo 5
Jobo 6 / Jobo 6
Jobo 7 / Jobo 7
Jobo 8 / Jobo 8
Jobo 9 / Jobo 9
Jobo 10 / Jobo 10
Jobo 11 / Jobo 11
Jobo 12 / Jobo 12
Jobo 13 / Jobo 13
Jobo 14 / Jobo 14
Jobo 15 / Jobo 15
Jobo 16 / Jobo 16
Jobo 17 / Jobo 17
Jobo 18 / Jobo 18
Jobo 19 / Jobo 19
Jobo 20 / Jobo 20
Jobo 21 / Jobo 21
Jobo 22 / Jobo 22
Jobo 23 / Jobo 23
Jobo 24 / Jobo 24
Jobo 25 / Jobo 25
Jobo 26 / Jobo 26
Jobo 27 / Jobo 27
Jobo 28 / Jobo 28
Jobo 29 / Jobo 29
Jobo 30 / Jobo 30
Jobo 31 / Jobo 31
Jobo 32 / Jobo 32
Jobo 33 / Jobo 33
Jobo 34 / Jobo 34
Jobo 35 / Jobo 35
Jobo 36 / Jobo 36
Jobo 37 / Jobo 37
Jobo 38 / Jobo 38
Jobo 39 / Jobo 39
Jobo 40 / Jobo 40
Jobo 41 / Jobo 41
Jobo 42 / Jobo 42