A A A A A
×

Lietuvos Biblija

Jobo 15

1
Temanas Elifazas atsakydamas tarė:
2
‘‘Ar išmintingas žmogus kalba tuščius žodžius ir pripildo savo vidurius rytų vėjo?
3
Ar jis kalba netinkamus žodžius ir sako tai, kas neatneša nieko gero?
4
Tu atmetei baimę ir nesivaržai, kalbėdamas prieš Dievą.
5
Tavo lūpos kalba apie tavo kaltę ir tu pasirinkai klastingą liežuvį.
6
Tavo paties burna pasmerkia tave, o ne aš, tavo paties lūpos liudija prieš tave.
7
Bene tu esi pirmas gimęs žmogus, sutvertas pirma kalnų?
8
Ar tu girdėjai Dievo paslaptis ir turi visą išmintį?
9
Ką žinai, ko mes nežinome? Ką supranti, ko mes nesuprantame?
10
Tarp mūsų yra ilgaamžių ir žilagalvių, senesnių už tavo tėvą.
11
Ar tau neužtenka Dievo paguodos? Ar turi kokią paslaptį?
12
Kodėl tavo širdis tave nunešė į šalį ir prieš ką merki savo akį?
13
Kodėl nukreipi savo dvasią prieš Dievą ir leidi tokiems žodžiams išeiti iš tavo lūpų?
14
Kas yra žmogus, kad būtų tyras; tas, kuris gimęs iš moters, kad būtų teisus?
15
Jis nepasitiki savo šventaisiais ir dangūs nėra tyri Jo akivaizdoje,
16
tuo labiau bjaurus ir purvinas žmogus, kuris geria nedorybę kaip vandenį.
17
Klausyk manęs, aš tave pamokysiu, ką patyriau, pasakysiu,
18
ką išminčiai skelbė, sužinoję iš savo tėvų, ir nenuslėpė.
19
Jiems vieniems buvo atiduota žemė ir joks svetimšalis nevaikščiojo tarp jų.
20
Nedorėlis kenčia per visas savo dienas, metų skaičius paslėptas nuo prispaudėjo.
21
Baisūs garsai jo ausyse, taikos metu jį užklumpa naikintojas.
22
Jis nesitiki ištrūkti iš tamsos, jis paskirtas kardui.
23
Jis klaidžioja, ieškodamas duonos. Bet kur ji? Jis žino, kad jo laukia tamsi diena.
24
Jį gąsdina vargas ir pavojus, jie nugalės jį kaip karalius, pasiruošęs kovai.
25
Nes jis grasina Dievui, kėsinasi į Visagalį,
26
su skydu rankoje puola Jį.
27
Jo veidas padengtas riebalais, jis pats aptekęs taukais.
28
Jis gyvena sugriautuose miestuose, namuose, kuriuose niekas negyvena, kurie skirti nugriauti.
29
Jis nepraturtės, jo nuosavybė neišliks; jo turtai nepasklis po žemę.
30
Jis neištrūks iš tamsos, jo šakas sudegins liepsna, nuo Jo burnos kvapo jis pranyks.
31
Tenepasitiki apsigaudamas tuštybe, nes tuštybe bus jam atlyginta.
32
Jis pražus ne laiku ir jo šakos nežaliuos.
33
Jo neprinokusios vynuogės nukris, nubyrės kaip alyvmedžio žiedai.
34
Veidmainių susirinkimas bus nevaisingas, ir ugnis sudegins kyšių ėmėjų palapines.
35
Jie pastoja piktu sumanymu ir pagimdo blogį; jų pilvas paruošia apgaulę’‘.
Jobo 15:1
Jobo 15:2
Jobo 15:3
Jobo 15:4
Jobo 15:5
Jobo 15:6
Jobo 15:7
Jobo 15:8
Jobo 15:9
Jobo 15:10
Jobo 15:11
Jobo 15:12
Jobo 15:13
Jobo 15:14
Jobo 15:15
Jobo 15:16
Jobo 15:17
Jobo 15:18
Jobo 15:19
Jobo 15:20
Jobo 15:21
Jobo 15:22
Jobo 15:23
Jobo 15:24
Jobo 15:25
Jobo 15:26
Jobo 15:27
Jobo 15:28
Jobo 15:29
Jobo 15:30
Jobo 15:31
Jobo 15:32
Jobo 15:33
Jobo 15:34
Jobo 15:35
Jobo 1 / Jobo 1
Jobo 2 / Jobo 2
Jobo 3 / Jobo 3
Jobo 4 / Jobo 4
Jobo 5 / Jobo 5
Jobo 6 / Jobo 6
Jobo 7 / Jobo 7
Jobo 8 / Jobo 8
Jobo 9 / Jobo 9
Jobo 10 / Jobo 10
Jobo 11 / Jobo 11
Jobo 12 / Jobo 12
Jobo 13 / Jobo 13
Jobo 14 / Jobo 14
Jobo 15 / Jobo 15
Jobo 16 / Jobo 16
Jobo 17 / Jobo 17
Jobo 18 / Jobo 18
Jobo 19 / Jobo 19
Jobo 20 / Jobo 20
Jobo 21 / Jobo 21
Jobo 22 / Jobo 22
Jobo 23 / Jobo 23
Jobo 24 / Jobo 24
Jobo 25 / Jobo 25
Jobo 26 / Jobo 26
Jobo 27 / Jobo 27
Jobo 28 / Jobo 28
Jobo 29 / Jobo 29
Jobo 30 / Jobo 30
Jobo 31 / Jobo 31
Jobo 32 / Jobo 32
Jobo 33 / Jobo 33
Jobo 34 / Jobo 34
Jobo 35 / Jobo 35
Jobo 36 / Jobo 36
Jobo 37 / Jobo 37
Jobo 38 / Jobo 38
Jobo 39 / Jobo 39
Jobo 40 / Jobo 40
Jobo 41 / Jobo 41
Jobo 42 / Jobo 42