A A A A A
Lietuvos Biblija

Jobo 131
‘‘Mano akys viską matė, ausys girdėjo ir suprato.
2
Kiek jūs žinote, tiek ir aš žinau, aš nesu menkesnis už jus.
3
Norėčiau kalbėti su Visagaliu ir ginčytis su Dievu.
4
Jūs esate melo kalviai, niekam tikę gydytojai.
5
Jei jūs tylėtumėte, tuo parodytumėte savo išmintį.
6
Pasiklausykite mano svarstymų, įsidėmėkite mano kalbą.
7
Ar kalbėsite nedorai už Dievą ir sakysite melą už Jį?
8
Ar, būdami šališki, norite Dievą ginti?
9
Ar bus gerai, kai Jis jus ištirs? Ar pasijuoksite iš Dievo kaip iš žmogaus?
10
Jis jus tikrai sudraus, jei būsite užslėpę šališkumą.
11
Ar Jo didybė jūsų negąsdins? Ar Jo baimė neapims jūsų?
12
Jūsų kalbos tarsi pelenai, o jūsų kūnai kaip molis.
13
Nutilkite ir leiskite man kalbėti, kas man bebūtų.
14
Kam aš draskau dantimis savo kūną ir nešioju savo sielą savo rankose?
15
Jei Jis mane ir nužudys, aš Juo pasitikėsiu ir išlaikysiu savo kelius Jo akivaizdoje.
16
Jis bus mano išgelbėjimas, nes veidmainis nepasirodys Dievo akivaizdoje.
17
Atidžiai klausykite mano kalbos ir savo ausimis išgirskite mano pasiteisinimą.
18
Štai aš iškėliau savo bylą, nes žinau, kad būsiu išteisintas.
19
Kas galėtų mane kaltinti? Jei aš nutilčiau, atiduočiau savo dvasią.
20
Nedaryk man dviejų dalykų, tada nesislėpsiu nuo Tavęs:
21
atitrauk nuo manęs savo ranką ir negąsdink manęs.
22
Tada Tu šauksi, ir aš atsiliepsiu; arba leisk man kalbėti ir atsakyk man.
23
Kiek nusikaltimų ir nuodėmių padariau? Parodyk man mano kaltes ir nuodėmes.
24
Kodėl slepi savo veidą ir mane laikai priešu?
25
Kodėl rodai savo jėgą prieš vėjo blaškomą lapą ir persekioji sausą šiaudą?
26
Tu rašai prieš mane karčius dalykus ir baudi už jaunystės nuodėmes;
27
Tu įtveri mano kojas į šiekštą ir seki visus mano žingsnius ir takus.
28
Esu sunaikintas kaip puvėsis, kaip drabužis, suėstas kandžių’‘.Jobo 13:1

Jobo 13:2

Jobo 13:3

Jobo 13:4

Jobo 13:5

Jobo 13:6

Jobo 13:7

Jobo 13:8

Jobo 13:9

Jobo 13:10

Jobo 13:11

Jobo 13:12

Jobo 13:13

Jobo 13:14

Jobo 13:15

Jobo 13:16

Jobo 13:17

Jobo 13:18

Jobo 13:19

Jobo 13:20

Jobo 13:21

Jobo 13:22

Jobo 13:23

Jobo 13:24

Jobo 13:25

Jobo 13:26

Jobo 13:27

Jobo 13:28Jobo 1 / Jobo 1

Jobo 2 / Jobo 2

Jobo 3 / Jobo 3

Jobo 4 / Jobo 4

Jobo 5 / Jobo 5

Jobo 6 / Jobo 6

Jobo 7 / Jobo 7

Jobo 8 / Jobo 8

Jobo 9 / Jobo 9

Jobo 10 / Jobo 10

Jobo 11 / Jobo 11

Jobo 12 / Jobo 12

Jobo 13 / Jobo 13

Jobo 14 / Jobo 14

Jobo 15 / Jobo 15

Jobo 16 / Jobo 16

Jobo 17 / Jobo 17

Jobo 18 / Jobo 18

Jobo 19 / Jobo 19

Jobo 20 / Jobo 20

Jobo 21 / Jobo 21

Jobo 22 / Jobo 22

Jobo 23 / Jobo 23

Jobo 24 / Jobo 24

Jobo 25 / Jobo 25

Jobo 26 / Jobo 26

Jobo 27 / Jobo 27

Jobo 28 / Jobo 28

Jobo 29 / Jobo 29

Jobo 30 / Jobo 30

Jobo 31 / Jobo 31

Jobo 32 / Jobo 32

Jobo 33 / Jobo 33

Jobo 34 / Jobo 34

Jobo 35 / Jobo 35

Jobo 36 / Jobo 36

Jobo 37 / Jobo 37

Jobo 38 / Jobo 38

Jobo 39 / Jobo 39

Jobo 40 / Jobo 40

Jobo 41 / Jobo 41

Jobo 42 / Jobo 42