A A A A A
Lietuvos Biblija

Jobo 111
Naamatietis Cofaras atsakydamas tarė:
2
‘‘Ar žodžių gausybė neturi būti atsakyta? Ar, daug kalbėdamas, būsi išteisintas?
3
Ar tavo melai galėtų nutildyti vyrus? Kai tu tyčiojiesi, ar niekas tavęs nesugėdins?
4
Tu sakei: ‘Mano mokslas yra tikras, aš esu teisus Tavo akyse’.
5
O kad Dievas, pravėręs lūpas, prabiltų prieš tave.
6
Jis apreikštų tau išminties paslaptis, ir tu pamatytum, kad du kartus daugiau turėtum kentėti. Žinok, kad Dievas iš tavęs reikalauja mažiau, negu verta tavo neteisybė.
7
Ar gali tyrinėdamas suprasti Dievą? Ar gali tobulai suprasti Visagalį?
8
Jis aukščiau už dangų. Ką tu gali padaryti? Jis giliau už pragarą. Ką tu gali žinoti?
9
Jis ilgesnis už žemę ir platesnis už jūrą.
10
Jei Jis praeidamas suima ir patraukia tieson, kas Jam užgins?
11
Jis pažįsta žmonių tuštybę, mato jų nedorybes. Ar Jis nekreips į tai dėmesio?
12
Tuščias žmogus dedasi išmintingas, nors gimsta kaip laukinio asilo jauniklis.
13
Jei tu paruoši savo širdį ir ištiesi savo rankas į Jį,
14
jei pašalinsi savo kaltes ir neleisi nedorybei gyventi tavyje,
15
tada pakelsi savo veidą be dėmės, būsi tvirtas ir nieko nebijosi.
16
Tada pamirši buvusį vargą, prisiminsi jį kaip nutekėjusį vandenį.
17
Tavo gyvenimas bus šviesus kaip vidudienis, tu nušvisi kaip rytas.
18
Tu būsi saugus, nes yra viltis, tu apsiklosi ir ilsėsies ramybėje.
19
Tu atsigulsi ir niekas tavęs neišgąsdins, daugelis ieškos tavo pagalbos.
20
Tačiau nedorėlių akys užges, jie nepaspruks, jų viltis kaip paskutinis atodūsis’‘.Jobo 11:1

Jobo 11:2

Jobo 11:3

Jobo 11:4

Jobo 11:5

Jobo 11:6

Jobo 11:7

Jobo 11:8

Jobo 11:9

Jobo 11:10

Jobo 11:11

Jobo 11:12

Jobo 11:13

Jobo 11:14

Jobo 11:15

Jobo 11:16

Jobo 11:17

Jobo 11:18

Jobo 11:19

Jobo 11:20Jobo 1 / Jobo 1

Jobo 2 / Jobo 2

Jobo 3 / Jobo 3

Jobo 4 / Jobo 4

Jobo 5 / Jobo 5

Jobo 6 / Jobo 6

Jobo 7 / Jobo 7

Jobo 8 / Jobo 8

Jobo 9 / Jobo 9

Jobo 10 / Jobo 10

Jobo 11 / Jobo 11

Jobo 12 / Jobo 12

Jobo 13 / Jobo 13

Jobo 14 / Jobo 14

Jobo 15 / Jobo 15

Jobo 16 / Jobo 16

Jobo 17 / Jobo 17

Jobo 18 / Jobo 18

Jobo 19 / Jobo 19

Jobo 20 / Jobo 20

Jobo 21 / Jobo 21

Jobo 22 / Jobo 22

Jobo 23 / Jobo 23

Jobo 24 / Jobo 24

Jobo 25 / Jobo 25

Jobo 26 / Jobo 26

Jobo 27 / Jobo 27

Jobo 28 / Jobo 28

Jobo 29 / Jobo 29

Jobo 30 / Jobo 30

Jobo 31 / Jobo 31

Jobo 32 / Jobo 32

Jobo 33 / Jobo 33

Jobo 34 / Jobo 34

Jobo 35 / Jobo 35

Jobo 36 / Jobo 36

Jobo 37 / Jobo 37

Jobo 38 / Jobo 38

Jobo 39 / Jobo 39

Jobo 40 / Jobo 40

Jobo 41 / Jobo 41

Jobo 42 / Jobo 42