A A A A A
×

Lietuvos Biblija

Esteros 7

1
Karalius ir Hamanas atėjo pas karalienę Esterą į vaišes.
2
Tą dieną, gerdamas vyną, karalius vėl klausė karalienę Esterą: ‘‘Pasakyk man savo prašymą, karaliene Estera. Suteiksiu tau, ko norėsi, net jei prašytum ir pusės mano karalystės’‘.
3
Karalienė atsakė: ‘‘Karaliau, jei radau malonę tavo akyse ir sutinki mano prašymą patenkinti, palik mane ir mano tautą gyvus.
4
Aš ir mano tauta esame atiduoti mirčiai ir sunaikinimui. Jei mes būtume parduodami vergais, aš tylėčiau ir karaliaus nevarginčiau’‘.
5
Karalius Ahasveras klausė karalienės Esteros: ‘‘Kas jis toks ir kur jis yra, kuris drįsta tą daryti?’‘
6
Estera atsakė: ‘‘Mūsų priešas ir persekiotojas yra šitas piktadarys Hamanas’‘. Hamanas labai išsigando.
7
Karalius užsirūstinęs pakilo nuo stalo ir išėjo į rūmų sodą, o Hamanas suklupo prieš karalienę Esterą, prašydamas palikti jį gyvą, nes jis suprato, kad jo laukia karaliaus bausmė.
8
Sugrįžęs iš rūmų sodo, karalius rado Hamaną, sukniubusį ant lovos prie Esteros, ir sakė: ‘‘Jis nori karalienę išprievartauti mano namuose ir mano akivaizdoje!’‘ Karaliui ištarus šiuos žodžius, Hamano veidas buvo uždengtas.
9
Karaliaus eunuchas Harbona tarė: ‘‘Hamano kieme yra pastatytos penkiasdešimties uolekčių aukščio kartuvės pakarti Mordechajui, kuris išgelbėjo karaliaus gyvybę’‘. Karalius įsakė: ‘‘Pakarkite jose Hamaną’‘.
10
Jie pakorė jį Mordechajui skirtose kartuvėse. Po to karaliaus pyktis atslūgo.
Esteros 7:1
Esteros 7:2
Esteros 7:3
Esteros 7:4
Esteros 7:5
Esteros 7:6
Esteros 7:7
Esteros 7:8
Esteros 7:9
Esteros 7:10
Esteros 1 / Esth 1
Esteros 2 / Esth 2
Esteros 3 / Esth 3
Esteros 4 / Esth 4
Esteros 5 / Esth 5
Esteros 6 / Esth 6
Esteros 7 / Esth 7
Esteros 8 / Esth 8
Esteros 9 / Esth 9
Esteros 10 / Esth 10