A A A A A
Lietuvos Biblija

Esteros 71
Karalius ir Hamanas atėjo pas karalienę Esterą į vaišes.
2
Tą dieną, gerdamas vyną, karalius vėl klausė karalienę Esterą: ‘‘Pasakyk man savo prašymą, karaliene Estera. Suteiksiu tau, ko norėsi, net jei prašytum ir pusės mano karalystės’‘.
3
Karalienė atsakė: ‘‘Karaliau, jei radau malonę tavo akyse ir sutinki mano prašymą patenkinti, palik mane ir mano tautą gyvus.
4
Aš ir mano tauta esame atiduoti mirčiai ir sunaikinimui. Jei mes būtume parduodami vergais, aš tylėčiau ir karaliaus nevarginčiau’‘.
5
Karalius Ahasveras klausė karalienės Esteros: ‘‘Kas jis toks ir kur jis yra, kuris drįsta tą daryti?’‘
6
Estera atsakė: ‘‘Mūsų priešas ir persekiotojas yra šitas piktadarys Hamanas’‘. Hamanas labai išsigando.
7
Karalius užsirūstinęs pakilo nuo stalo ir išėjo į rūmų sodą, o Hamanas suklupo prieš karalienę Esterą, prašydamas palikti jį gyvą, nes jis suprato, kad jo laukia karaliaus bausmė.
8
Sugrįžęs iš rūmų sodo, karalius rado Hamaną, sukniubusį ant lovos prie Esteros, ir sakė: ‘‘Jis nori karalienę išprievartauti mano namuose ir mano akivaizdoje!’‘ Karaliui ištarus šiuos žodžius, Hamano veidas buvo uždengtas.
9
Karaliaus eunuchas Harbona tarė: ‘‘Hamano kieme yra pastatytos penkiasdešimties uolekčių aukščio kartuvės pakarti Mordechajui, kuris išgelbėjo karaliaus gyvybę’‘. Karalius įsakė: ‘‘Pakarkite jose Hamaną’‘.
10
Jie pakorė jį Mordechajui skirtose kartuvėse. Po to karaliaus pyktis atslūgo.