English
A A A A A
×

Lietuvos Biblija

2 Kronikos 4

1
Be to, jis padarė varinį aukurą dvidešimties uolekčių ilgio, dvidešimties uolekčių pločio ir dešimties uolekčių aukščio.
2
Ir nuliejo baseiną dešimties uolekčių skersmens nuo briaunos iki briaunos ir penkių uolekčių aukščio. Jo apimtis buvo trisdešimt uolekčių.
3
Dvi eilės jaučių pavidalų buvo aplinkui jį po dešimt kiekvienoje uolektyje, nulietų išvien su baseinu.
4
Jis stovėjo ant dvylikos jaučių. Trys buvo atsigręžę į šiaurę, trys į vakarus, trys į pietus ir trys į rytus. Baseinas buvo jų viršuje ir jų užpakalinės dalys buvo po baseinu.
5
Jo storis buvo per plaštaką, briauna buvo kaip taurės briauna, kaip lelijos žiedas; jame tilpo trys tūkstančiai batų vandens.
6
Jis padarė ir dešimt praustuvių, kurios buvo pastatytos po penkias dešinėje ir kairėje pusėje. Jose buvo plaunama tai, ką aukodavo deginamajai aukai; o baseine prausdavosi kunigai.
7
Jis padarė dešimt auksinių žvakidžių pagal duotus nurodymus ir pastatė šventykloje, penkias kairėje ir penkias dešinėje.
8
Ir dešimt stalų padarė ir pastatė taip pat po penkis vienoje ir kitoje pusėje. Taip pat padarė šimtą auksinių taurių.
9
Taip pat padarė kiemą kunigams ir didįjį kiemą; jų vartai buvo variniai.
10
Baseiną pastatė dešinėje, pietryčių pusėje.
11
Hiramas dar padirbo puodus, semtuvėlius ir dubenis. Ir Hiramas baigė darbą, kurį turėjo padaryti karaliui Saliamonui dėl Dievo namų:
12
dvi kolonas, du kapitelius ant kolonų viršaus, du tinklus apdengti abiems kapiteliams, kurie buvo ant kolonų,
13
taip pat keturis šimtus granato vaisių abiems tinklams, po dvi eiles granato vaisių kiekvienam tinklui, dengiančiam kapitelius,
14
stovus ir praustuves ant stovų,
15
baseiną ir dvylika jaučių, ant kurių jis stovėjo,
16
puodus, semtuvėlius, šakutes. Visus reikmenis Hiramas padirbo karaliui Saliamonui dėl Viešpaties namų iš tikro vario.
17
Karalius juos nuliejo Jordano lygumoje, molingoje žemėje tarp Sukoto ir Ceredos.
18
Saliamonas padarė tiek daug daiktų, kad nebuvo įmanoma apskaičiuoti vario svorio.
19
Saliamonas padarė Dievo namams visus reikmenis: auksinį aukurą, stalus padėtinei duonai,
20
žvakides su lempomis iš gryno aukso,
21
gėles, lempas ir žnyples iš gryno aukso,
22
šakutes, samčius, dubenis ir smilkytuvus­visa iš gryno aukso. Šventyklos vidinės durys į Švenčiausiąją ir durys į šventyklą buvo padarytos iš aukso.
2 Kronikos 4:1
2 Kronikos 4:2
2 Kronikos 4:3
2 Kronikos 4:4
2 Kronikos 4:5
2 Kronikos 4:6
2 Kronikos 4:7
2 Kronikos 4:8
2 Kronikos 4:9
2 Kronikos 4:10
2 Kronikos 4:11
2 Kronikos 4:12
2 Kronikos 4:13
2 Kronikos 4:14
2 Kronikos 4:15
2 Kronikos 4:16
2 Kronikos 4:17
2 Kronikos 4:18
2 Kronikos 4:19
2 Kronikos 4:20
2 Kronikos 4:21
2 Kronikos 4:22
2 Kronikos 1 / 2Kro 1
2 Kronikos 2 / 2Kro 2
2 Kronikos 3 / 2Kro 3
2 Kronikos 4 / 2Kro 4
2 Kronikos 5 / 2Kro 5
2 Kronikos 6 / 2Kro 6
2 Kronikos 7 / 2Kro 7
2 Kronikos 8 / 2Kro 8
2 Kronikos 9 / 2Kro 9
2 Kronikos 10 / 2Kro 10
2 Kronikos 11 / 2Kro 11
2 Kronikos 12 / 2Kro 12
2 Kronikos 13 / 2Kro 13
2 Kronikos 14 / 2Kro 14
2 Kronikos 15 / 2Kro 15
2 Kronikos 16 / 2Kro 16
2 Kronikos 17 / 2Kro 17
2 Kronikos 18 / 2Kro 18
2 Kronikos 19 / 2Kro 19
2 Kronikos 20 / 2Kro 20
2 Kronikos 21 / 2Kro 21
2 Kronikos 22 / 2Kro 22
2 Kronikos 23 / 2Kro 23
2 Kronikos 24 / 2Kro 24
2 Kronikos 25 / 2Kro 25
2 Kronikos 26 / 2Kro 26
2 Kronikos 27 / 2Kro 27
2 Kronikos 28 / 2Kro 28
2 Kronikos 29 / 2Kro 29
2 Kronikos 30 / 2Kro 30
2 Kronikos 31 / 2Kro 31
2 Kronikos 32 / 2Kro 32
2 Kronikos 33 / 2Kro 33
2 Kronikos 34 / 2Kro 34
2 Kronikos 35 / 2Kro 35
2 Kronikos 36 / 2Kro 36