English
A A A A A
×
Lietuvos Biblija
2 Kronikos 28
1
Achazas, būdamas dvidešimties metų, pradėjo karaliauti ir šešiolika metų karaliavo Jeruzalėje. Jis nedarė to, kas teisinga Viešpaties akyse, kaip darė jo tėvas Dovydas,
2
bet vaikščiojo Izraelio karalių keliais ir nuliedino Baalų atvaizdus.
3
Jis smilkė Ben Hinomo slėnyje ir sudegino savo sūnus Baalui, mėgdžiodamas bjaurystes pagonių, kuriuos Viešpats išvarė, prieš izraelitams užimant kraštą.
4
Jis aukojo ir smilkė aukštumose, ant kalvų ir po kiekvienu žaliuojančiu medžiu.
5
Todėl Viešpats, jo Dievas, atidavė jį į Sirijos karaliaus rankas. Sirai paėmė daug belaisvių ir nusivedė juos į Damaską. Jis taip pat buvo atiduotas į Izraelio karaliaus rankas, kuris daugelį iš jų nužudė.
6
Remalijo sūnus Pekachas išžudė Jude per vieną dieną šimtą dvidešimt tūkstančių karių, nes jie apleido Viešpatį, savo tėvų Dievą.
7
Zichris, Efraimo karžygys, nukovė karaliaus sūnų Maasėją, namų valdytoją Azrikamą ir Elkaną, kuris buvo antras po karaliaus.
8
Be to, izraelitai išsivedė nelaisvėn iš savo brolių du šimtus tūkstančių moterų, sūnų ir dukterų ir, prisiplėšę daug grobio, parsigabeno į Samariją.
9
Bet ten gyveno Viešpaties pranašas Odedas, kuris pasitiko grįžtančią į Samariją kariuomenę ir jiems tarė: ‘‘Viešpats, jūsų tėvų Dievas, supykęs ant Judo, atidavė juos į jūsų rankas, bet jūs žudėte taip žiauriai, kad jūsų žiaurumas pasiekė dangų.
10
Jūs nutarėte Judo ir Jeruzalės gyventojus paversti vergais ir vergėmis. Argi jūs patys nenusikaltote Viešpačiui, savo Dievui?
11
Klausykite manęs ir sugrąžinkite belaisvius, kuriuos atsivedėte iš Judo, nes didelė Viešpaties rūstybė užsidegė prieš jus’‘.
12
Efraimitų vyresnieji: Johanano sūnus Azarijas, Mešilemoto sūnus Berechijas, Šalumo sūnus Jehizkijas ir Hadlajo sūnus Amasa atsistojo prieš tuos, kurie grįžo iš karo,
13
sakydami: ‘‘Neįvesite čia belaisvių, nes jūs tuo prisidėsite prie mūsų nusikaltimų Viešpačiui ir juos mums dar padauginsite; nes mūsų nusikaltimas didelis ir Viešpaties rūstybė užsidegusi prieš Izraelį’‘.
14
Tuomet kariai paliko belaisvius ir grobį kunigaikščiams bei susirinkusiems.
15
Vardais paminėti vyrai pakilo, paėmė belaisvius, iš grobio jie juos apvilko, apavė, pavalgydino, pagirdė ir patepė aliejumi; silpnesniuosius užkėlė ant asilų ir nuvedė visus į Jerichą, palmių miestą, pas jų brolius. Po to jie sugrįžo į Samariją.
16
Tuo metu karalius Achazas prašė Asirijos karaliaus pagalbos,
17
nes edomitai buvo įsiveržę ir nugalėję Judą bei išsivedę belaisvius.
18
Ir filistinai užpuolė pietų Judą žemumoje ir, paėmę Bet Šemešą, Ajaloną, Gederotą, Sochoją, Timną ir Gimzoją su jų kaimais, juose apsigyveno.
19
Nes Viešpats pažemino Judą dėl Izraelio karaliaus Achazo, kuris apnuogino Judą ir labai nusikalto Viešpačiui.
20
Atėjęs pas jį Tiglat Pileseras, Asirijos karalius, vargino jį, o ne sustiprino.
21
Achazas, paėmęs Viešpaties namų, karaliaus namų ir kunigaikščių auksą, atidavė Asirijos karaliui, tačiau tai jam nepadėjo.
22
Karalius Achazas savo vargų laikotarpiu dar labiau nusikalto Viešpačiui.
23
Jis aukojo Damasko dievams, kurie jį nugalėjo, sakydamas: ‘‘Sirijos karalių dievai padeda jiems; aš jiems aukosiu, kad jie ir man padėtų’‘. Bet jie tapo pražūtimi jam ir visam Izraeliui.
24
Achazas surinko Dievo namų indus, supjaustė juos, užrakino Viešpaties namų duris ir pristatė aukurų kiekviename Jeruzalės kampe.
25
Jis pristeigė kiekviename Judo mieste aukštumų svetimiems dievams smilkyti, sukeldamas Viešpaties, savo tėvų Dievo, rūstybę.
26
Visi kiti jo darbai yra surašyti Judo ir Izraelio karalių knygoje.
27
Achazas užmigo prie savo tėvų, ir jį palaidojo Jeruzalės mieste, bet ne Izraelio karalių kapuose. Jo sūnus Ezekijas karaliavo jo vietoje.
2 Kronikos 28:1
2 Kronikos 28:2
2 Kronikos 28:3
2 Kronikos 28:4
2 Kronikos 28:5
2 Kronikos 28:6
2 Kronikos 28:7
2 Kronikos 28:8
2 Kronikos 28:9
2 Kronikos 28:10
2 Kronikos 28:11
2 Kronikos 28:12
2 Kronikos 28:13
2 Kronikos 28:14
2 Kronikos 28:15
2 Kronikos 28:16
2 Kronikos 28:17
2 Kronikos 28:18
2 Kronikos 28:19
2 Kronikos 28:20
2 Kronikos 28:21
2 Kronikos 28:22
2 Kronikos 28:23
2 Kronikos 28:24
2 Kronikos 28:25
2 Kronikos 28:26
2 Kronikos 28:27
2 Kronikos 1 / 2Kro 1
2 Kronikos 2 / 2Kro 2
2 Kronikos 3 / 2Kro 3
2 Kronikos 4 / 2Kro 4
2 Kronikos 5 / 2Kro 5
2 Kronikos 6 / 2Kro 6
2 Kronikos 7 / 2Kro 7
2 Kronikos 8 / 2Kro 8
2 Kronikos 9 / 2Kro 9
2 Kronikos 10 / 2Kro 10
2 Kronikos 11 / 2Kro 11
2 Kronikos 12 / 2Kro 12
2 Kronikos 13 / 2Kro 13
2 Kronikos 14 / 2Kro 14
2 Kronikos 15 / 2Kro 15
2 Kronikos 16 / 2Kro 16
2 Kronikos 17 / 2Kro 17
2 Kronikos 18 / 2Kro 18
2 Kronikos 19 / 2Kro 19
2 Kronikos 20 / 2Kro 20
2 Kronikos 21 / 2Kro 21
2 Kronikos 22 / 2Kro 22
2 Kronikos 23 / 2Kro 23
2 Kronikos 24 / 2Kro 24
2 Kronikos 25 / 2Kro 25
2 Kronikos 26 / 2Kro 26
2 Kronikos 27 / 2Kro 27
2 Kronikos 28 / 2Kro 28
2 Kronikos 29 / 2Kro 29
2 Kronikos 30 / 2Kro 30
2 Kronikos 31 / 2Kro 31
2 Kronikos 32 / 2Kro 32
2 Kronikos 33 / 2Kro 33
2 Kronikos 34 / 2Kro 34
2 Kronikos 35 / 2Kro 35
2 Kronikos 36 / 2Kro 36