A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

2 Kronikos 261
Tada visi Judo žmonės ėmė Oziją, kuriam buvo šešiolika metų, ir padarė savo karaliumi jo tėvo Amacijo vietoje.
2
Jis sutvirtino Elatą ir sugrąžino jį Judui po to, kai karalius užmigo prie savo tėvų.
3
Pradėdamas valdyti, Ozijas buvo šešiolikos metų ir penkiasdešimt dvejus metus karaliavo Jeruzalėje. Jo motina buvo vardu Jecholija iš Jeruzalės.
4
Jis darė tai, kas teisinga Viešpaties akyse, kaip ir jo tėvas Amacijas.
5
Jis ieškojo Dievo, kol Zacharijas, kuris suprasdavo Dievo regėjimus, buvo gyvas, ir kol jis ieškojo Viešpaties, Dievas davė jam sėkmę.
6
Jis kariavo su filistinais ir sugriovė Gato, Jabnės bei Ašdodo sienas. Jis pastatė miestus aplink Ašdodą ir filistinų krašte.
7
Dievas padėjo jam prieš filistinus ir arabus, gyvenusius Gūr Baale, ir prieš meunus.
8
Amonitai mokėjo Ozijui duoklę. Jo vardas pagarsėjo net iki Egipto sienos, nes jis nepaprastai sustiprėjo.
9
Ozijas pastatė Jeruzalėje bokštus prie Kampo vartų, Slėnio vartų bei prie kampų ir juos sutvirtino.
10
Jis taip pat pastatė bokštų dykumoje ir iškasė daug šulinių, nes turėjo daug gyvulių žemumose ir slėnyje bei žemdirbių ir vynuogynų prižiūrėtojų įkalnėse ir Karmelyje; jis mėgo žemdirbystę.
11
Ozijas turėjo kariuomenę, kuri išeidavo į karą būriais, kuri buvo suskaičiuota raštininko Jejelio ir valdininko Maasėjo, vadovaujant vienam iš karaliaus vadų Hananijui.
12
Šeimų vadų ir karžygių buvo du tūkstančiai šeši šimtai vyrų.
13
Jie vadovavo trims šimtams septyniems tūkstančiams penkiems šimtams kariuomenės vyrų, kurie galingai kariaudavo, padėdami karaliui prieš priešą.
14
Ozijas parūpino kariuomenei skydų, iečių, šalmų, lankų ir svaidyklių akmenims svaidyti.
15
Jis turėjo Jeruzalėje naujai išrastų karinių mašinų strėlėms ir dideliems akmenims svaidyti, kurias įstatė bokštuose ir kampuose. Jo vardas plačiai išgarsėjo, nes nuostabi pagalba lydėjo jį ir jis tapo galingas.
16
Kai jis buvo galingas, jo širdis pasididžiavo jo pražūčiai. Jis nusikalto Viešpačiui, savo Dievui, eidamas į Viešpaties šventyklą smilkyti ant smilkymo aukuro.
17
Kunigas Azarijas įėjo paskui jį su aštuoniasdešimt drąsių Viešpaties kunigų.
18
Jie pasipriešino karaliui Ozijui ir sakė: ‘‘Ozijau, tu neturi teisės smilkyti Viešpačiui. Tai kunigų, Aarono sūnų, pareiga. Išeik iš šventyklos! Tu nusikaltai ir Viešpats Dievas nepriskaitys to tavo garbei’‘.
19
Ozijas jau laikė rankoje smilkytuvą, pasiruošęs smilkyti. Jis labai supyko ant kunigų. Kai jis supyko, raupsai atsirado jo kaktoje Viešpaties namuose prie smilkymo aukuro, kunigams matant.
20
Vyriausiasis kunigas Azarijas ir visi kunigai žiūrėjo į jį, ir jis buvo raupsuotas. Jie išstūmė jį iš ten, o ir jis pats skubėjo išeiti, nes Viešpats jį ištiko.
21
Karalius Ozijas liko raupsuotas iki savo mirties. Jis gyveno atskiruose namuose ir buvo atskirtas nuo Viešpaties namų. Jo sūnus Joatamas valdė karaliaus namus ir teisė krašto žmones.
22
Visus kitus Ozijo darbus, pirmus ir paskutinius, užrašė Amoco sūnus pranašas Izaijas.
23
Ozijas užmigo prie savo tėvų ir buvo palaidotas prie savo tėvų karalių kapinių lauke, nes jis buvo raupsuotas. Jo sūnus Joatamas karaliavo jo vietoje.2 Kronikos 26:1

2 Kronikos 26:2

2 Kronikos 26:3

2 Kronikos 26:4

2 Kronikos 26:5

2 Kronikos 26:6

2 Kronikos 26:7

2 Kronikos 26:8

2 Kronikos 26:9

2 Kronikos 26:10

2 Kronikos 26:11

2 Kronikos 26:12

2 Kronikos 26:13

2 Kronikos 26:14

2 Kronikos 26:15

2 Kronikos 26:16

2 Kronikos 26:17

2 Kronikos 26:18

2 Kronikos 26:19

2 Kronikos 26:20

2 Kronikos 26:21

2 Kronikos 26:22

2 Kronikos 26:232 Kronikos 1 / 2Kro 1

2 Kronikos 2 / 2Kro 2

2 Kronikos 3 / 2Kro 3

2 Kronikos 4 / 2Kro 4

2 Kronikos 5 / 2Kro 5

2 Kronikos 6 / 2Kro 6

2 Kronikos 7 / 2Kro 7

2 Kronikos 8 / 2Kro 8

2 Kronikos 9 / 2Kro 9

2 Kronikos 10 / 2Kro 10

2 Kronikos 11 / 2Kro 11

2 Kronikos 12 / 2Kro 12

2 Kronikos 13 / 2Kro 13

2 Kronikos 14 / 2Kro 14

2 Kronikos 15 / 2Kro 15

2 Kronikos 16 / 2Kro 16

2 Kronikos 17 / 2Kro 17

2 Kronikos 18 / 2Kro 18

2 Kronikos 19 / 2Kro 19

2 Kronikos 20 / 2Kro 20

2 Kronikos 21 / 2Kro 21

2 Kronikos 22 / 2Kro 22

2 Kronikos 23 / 2Kro 23

2 Kronikos 24 / 2Kro 24

2 Kronikos 25 / 2Kro 25

2 Kronikos 26 / 2Kro 26

2 Kronikos 27 / 2Kro 27

2 Kronikos 28 / 2Kro 28

2 Kronikos 29 / 2Kro 29

2 Kronikos 30 / 2Kro 30

2 Kronikos 31 / 2Kro 31

2 Kronikos 32 / 2Kro 32

2 Kronikos 33 / 2Kro 33

2 Kronikos 34 / 2Kro 34

2 Kronikos 35 / 2Kro 35

2 Kronikos 36 / 2Kro 36