A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

2 Kronikos 191
Judo karalius Juozapatas sugrįžo ramybėje į savo namus Jeruzalėje.
2
Hananio sūnus Jehuvas, regėtojas, išėjo jo pasitikti ir kalbėjo karaliui Juozapatui: ‘‘Ar turėtum padėti bedieviui ir mylėti tuos, kurie nekenčia Viešpaties? Dėl to užsitraukei Viešpaties rūstybę.
3
Tačiau ir gerų dalykų rasta tavyje, nes tu išnaikinai krašte giraites ir paruošei savo širdį ieškoti Dievo’‘.
4
Juozapatas gyveno Jeruzalėje, tačiau jis ėjo per tautą nuo Beer Šebos iki Efraimo aukštumų, grąžindamas žmones prie Viešpaties, savo tėvų Dievo.
5
Jis paskyrė krašte teisėjus kiekvienam sutvirtintam Judo miestui
6
ir įsakė jiems: ‘‘Žiūrėkite, ką darote! Jūs teisiate ne dėl žmonių, bet dėl Viešpaties, kuris yra su jumis teismo metu.
7
Tebūna Viešpaties baimė ant jūsų ir būkite atidūs. Viešpats, mūsų Dievas, nėra neteisingas, neatsižvelgia į asmenis ir neima kyšių’‘.
8
Be to, Jeruzalėje Juozapatas paskyrė Viešpaties teismui ir ginčams spręsti po kelis levitus, kunigus ir Izraelio šeimų vyresniuosius, kai jie sugrįžo į Jeruzalę.
9
Karalius jiems įsakė: ‘‘Taip darykite Viešpaties baimėje, ištikimai ir tobula širdimi.
10
Kiekvienoje byloje, kuri jums bus pavesta jūsų brolių, gyvenančių savo miestuose, ar tai būtų dėl kraujo praliejimo, įstatymo, įsakymo, nuostatų ar potvarkių laužymo, mokykite juos, kad jie nenusikalstų Viešpačiui ir kad Viešpaties bausmė nepaliestų jūsų ir jūsų brolių. Taip darykite ir nenusikalsite.
11
Vyriausiasis kunigas Amarijas skiriamas jūsų vyresniuoju visuose Viešpaties reikaluose, o Izmaelio sūnus Zebadijas, Judo giminės vyresnysis,­visuose karaliaus reikaluose. Levitai bus jums valdininkais. Elkitės drąsiai, ir Viešpats bus su gerai besielgiančiais’‘.2 Kronikos 19:1

2 Kronikos 19:2

2 Kronikos 19:3

2 Kronikos 19:4

2 Kronikos 19:5

2 Kronikos 19:6

2 Kronikos 19:7

2 Kronikos 19:8

2 Kronikos 19:9

2 Kronikos 19:10

2 Kronikos 19:112 Kronikos 1 / 2Kro 1

2 Kronikos 2 / 2Kro 2

2 Kronikos 3 / 2Kro 3

2 Kronikos 4 / 2Kro 4

2 Kronikos 5 / 2Kro 5

2 Kronikos 6 / 2Kro 6

2 Kronikos 7 / 2Kro 7

2 Kronikos 8 / 2Kro 8

2 Kronikos 9 / 2Kro 9

2 Kronikos 10 / 2Kro 10

2 Kronikos 11 / 2Kro 11

2 Kronikos 12 / 2Kro 12

2 Kronikos 13 / 2Kro 13

2 Kronikos 14 / 2Kro 14

2 Kronikos 15 / 2Kro 15

2 Kronikos 16 / 2Kro 16

2 Kronikos 17 / 2Kro 17

2 Kronikos 18 / 2Kro 18

2 Kronikos 19 / 2Kro 19

2 Kronikos 20 / 2Kro 20

2 Kronikos 21 / 2Kro 21

2 Kronikos 22 / 2Kro 22

2 Kronikos 23 / 2Kro 23

2 Kronikos 24 / 2Kro 24

2 Kronikos 25 / 2Kro 25

2 Kronikos 26 / 2Kro 26

2 Kronikos 27 / 2Kro 27

2 Kronikos 28 / 2Kro 28

2 Kronikos 29 / 2Kro 29

2 Kronikos 30 / 2Kro 30

2 Kronikos 31 / 2Kro 31

2 Kronikos 32 / 2Kro 32

2 Kronikos 33 / 2Kro 33

2 Kronikos 34 / 2Kro 34

2 Kronikos 35 / 2Kro 35

2 Kronikos 36 / 2Kro 36