A A A A A
×

Lietuvos Biblija

2 Kronikos 14

1
Abija užmigo prie savo tėvų ir jį palaidojo Dovydo mieste. Jo sūnus Asa karaliavo jo vietoje. Jo dienomis krašte buvo ramu dešimt metų.
2
Asa darė tai, kas gera ir teisinga Viešpaties, jo Dievo, akyse.
3
Jis pašalino svetimų dievų aukurus aukštumose, sudaužė atvaizdus, iškirto giraites
4
ir įsakė Judo žmonėms ieškoti Viešpaties, jų tėvų Dievo, ir vykdyti Jo įstatymus bei įsakymus.
5
Jis pašalino visuose Judo miestuose aukštumas ir atvaizdus, ir jam valdant buvo ramu.
6
Jis statė sutvirtintus miestus Jude, nes kraštas ilsėjosi, ir su niekuo nekariavo tais metais, kadangi Viešpats suteikė jam poilsį.
7
Asa kalbėjo Judui: ‘‘Pastatykime šiuos miestus, aptverkime juos sienomis su bokštais, vartais ir skląsčiais, nes kraštas priklauso mums. Kadangi mes ieškojome Viešpaties, mūsų Dievo, Jis suteikė mums ramybę iš visų pusių’‘. Jie statė, ir jiems sekėsi.
8
Asos kariuomenėje buvo trys šimtai tūkstančių Judo vyrų, ginkluotų skydais ir ietimis, ir du šimtai aštuoniasdešimt tūkstančių Benjamino vyrų, ginkluotų skydais ir lankais. Jie visi buvo narsūs kariai.
9
Prieš juos išėjo etiopas Zerachas su tūkstančiu tūkstančių kareivių, trimis šimtais kovos vežimų ir pasiekė Marešą.
10
Asa išėjo prieš jį ir išsirikiavo kautynėms Cefatos slėnyje prie Marešos.
11
Asa šaukėsi Viešpaties, savo Dievo: ‘‘Viešpatie, Tu gali padėti ir galingam, ir bejėgiui. Padėk mums, Viešpatie, mūsų Dieve, nes mes šliejamės prie Tavęs ir Tavo vardu einame prieš šitą daugybę! Viešpatie, Tu esi mūsų Dievas, tenenugali Tavęs žmogus’‘.
12
Viešpats sumušė etiopus priešais Asą ir Judą, ir etiopai bėgo.
13
Asa su žmonėmis juos vijosi iki Gerara. Etiopai buvo nugalėti ir nebeatsigavo. Jie buvo sumušti Viešpaties ir Jo kariuomenės. Asos kariai paėmė labai daug grobio.
14
Jie užėmė visus miestus Geraros apylinkėje, nes juos buvo apėmusi Viešpaties baimė. Iš visų miestų jie išsigabeno daug grobio.
15
Be to, jie sugriovė gyvulių pastoges ir, išsivarę daugybę avių bei kupranugarių, sugrįžo į Jeruzalę.
2 Kronikos 14:1
2 Kronikos 14:2
2 Kronikos 14:3
2 Kronikos 14:4
2 Kronikos 14:5
2 Kronikos 14:6
2 Kronikos 14:7
2 Kronikos 14:8
2 Kronikos 14:9
2 Kronikos 14:10
2 Kronikos 14:11
2 Kronikos 14:12
2 Kronikos 14:13
2 Kronikos 14:14
2 Kronikos 14:15
2 Kronikos 1 / 2Kro 1
2 Kronikos 2 / 2Kro 2
2 Kronikos 3 / 2Kro 3
2 Kronikos 4 / 2Kro 4
2 Kronikos 5 / 2Kro 5
2 Kronikos 6 / 2Kro 6
2 Kronikos 7 / 2Kro 7
2 Kronikos 8 / 2Kro 8
2 Kronikos 9 / 2Kro 9
2 Kronikos 10 / 2Kro 10
2 Kronikos 11 / 2Kro 11
2 Kronikos 12 / 2Kro 12
2 Kronikos 13 / 2Kro 13
2 Kronikos 14 / 2Kro 14
2 Kronikos 15 / 2Kro 15
2 Kronikos 16 / 2Kro 16
2 Kronikos 17 / 2Kro 17
2 Kronikos 18 / 2Kro 18
2 Kronikos 19 / 2Kro 19
2 Kronikos 20 / 2Kro 20
2 Kronikos 21 / 2Kro 21
2 Kronikos 22 / 2Kro 22
2 Kronikos 23 / 2Kro 23
2 Kronikos 24 / 2Kro 24
2 Kronikos 25 / 2Kro 25
2 Kronikos 26 / 2Kro 26
2 Kronikos 27 / 2Kro 27
2 Kronikos 28 / 2Kro 28
2 Kronikos 29 / 2Kro 29
2 Kronikos 30 / 2Kro 30
2 Kronikos 31 / 2Kro 31
2 Kronikos 32 / 2Kro 32
2 Kronikos 33 / 2Kro 33
2 Kronikos 34 / 2Kro 34
2 Kronikos 35 / 2Kro 35
2 Kronikos 36 / 2Kro 36