A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

2 Kronikos 121
Kai Roboamas įtvirtino karalystę ir sustiprėjo pats, jis ir su juo visas Izraelis apleido Viešpaties įstatymą.
2
Penktaisiais karaliaus Roboamo valdymo metais Egipto karalius Šešonkas puolė Jeruzalę, nes jie nusikalto Viešpačiui.
3
Jis atėjo su tūkstančiu dviem šimtais kovos vežimų ir šešiasdešimt tūkstančių raitelių, o žmonių, kurie atėjo su juo iš Egipto, Libijos, Sukimo ir Etiopijos, buvo nesuskaitoma daugybė.
4
Jis paėmė Judo sutvirtintus miestus ir pasiekė Jeruzalę.
5
Pranašas Šemaja, atėjęs pas Roboamą ir Judo kunigaikščius, kurie dėl Šešonko susirinko Jeruzalėje, kalbėjo jiems: ‘‘Taip sako Viešpats: ‘Jūs palikote mane, todėl Aš jus paliksiu Šešonko rankose’ ‘‘.
6
Izraelio kunigaikščiai ir karalius nusižemino ir tarė: ‘‘Teisus yra Viešpats!’‘
7
Viešpats, matydamas, kad jie nusižemino, kalbėjo Šemajai: ‘‘Kadangi jie nusižemino, Aš jų nesunaikinsiu, bet greitai išgelbėsiu. Mano rūstybė neišsilies ant Jeruzalės per Šešonką.
8
Bet jie taps jo tarnais, kad žinotų, kuo skiriasi tarnavimas man ir tarnavimas svetimai karalystei’‘.
9
Egipto karalius Šešonkas užpuolė Jeruzalę ir, paėmęs Viešpaties namų ir karaliaus rūmų turtus, viską išvežė. Jis paėmė ir auksinius skydus, kuriuos Saliamonas buvo padaręs.
10
Karalius Roboamas padirbdino jų vietoje varinių skydų ir juos pavedė sargybos viršininkams, kurie buvo prie karaliaus rūmų.
11
Karaliui einant į Viešpaties namus, sargybiniai juos nešdavo ir po to vėl juos padėdavo į sargybinių patalpą.
12
Kadangi jis nusižemino, Viešpaties rūstybė nusisuko nuo jo ir nesunaikino jo; ir Judui taip pat gerai sekėsi.
13
Karalius Roboamas įsitvirtino Jeruzalėje ir karaliavo. Pradėdamas karaliauti, Roboamas buvo keturiasdešimt vienerių metų amžiaus ir karaliavo septyniolika metų Jeruzalėje, kurią Viešpats išsirinko iš visų Izraelio giminių, kad ten būtų Jo vardas. Jo motina buvo amonitė, vardu Naama.
14
Jis darė pikta, nes neparuošė savo širdies, kad ieškotų Viešpaties.
15
Roboamo darbai nuo pradžios iki galo yra surašyti pranašo Šemajos ir regėtojo Idojo raštuose. Karas tarp Roboamo ir Jeroboamo tęsėsi per visas jų dienas.
16
Roboamas užmigo prie savo tėvų ir buvo palaidotas Dovydo mieste; jo sūnus Abija karaliavo jo vietoje.2 Kronikos 12:1

2 Kronikos 12:2

2 Kronikos 12:3

2 Kronikos 12:4

2 Kronikos 12:5

2 Kronikos 12:6

2 Kronikos 12:7

2 Kronikos 12:8

2 Kronikos 12:9

2 Kronikos 12:10

2 Kronikos 12:11

2 Kronikos 12:12

2 Kronikos 12:13

2 Kronikos 12:14

2 Kronikos 12:15

2 Kronikos 12:162 Kronikos 1 / 2Kro 1

2 Kronikos 2 / 2Kro 2

2 Kronikos 3 / 2Kro 3

2 Kronikos 4 / 2Kro 4

2 Kronikos 5 / 2Kro 5

2 Kronikos 6 / 2Kro 6

2 Kronikos 7 / 2Kro 7

2 Kronikos 8 / 2Kro 8

2 Kronikos 9 / 2Kro 9

2 Kronikos 10 / 2Kro 10

2 Kronikos 11 / 2Kro 11

2 Kronikos 12 / 2Kro 12

2 Kronikos 13 / 2Kro 13

2 Kronikos 14 / 2Kro 14

2 Kronikos 15 / 2Kro 15

2 Kronikos 16 / 2Kro 16

2 Kronikos 17 / 2Kro 17

2 Kronikos 18 / 2Kro 18

2 Kronikos 19 / 2Kro 19

2 Kronikos 20 / 2Kro 20

2 Kronikos 21 / 2Kro 21

2 Kronikos 22 / 2Kro 22

2 Kronikos 23 / 2Kro 23

2 Kronikos 24 / 2Kro 24

2 Kronikos 25 / 2Kro 25

2 Kronikos 26 / 2Kro 26

2 Kronikos 27 / 2Kro 27

2 Kronikos 28 / 2Kro 28

2 Kronikos 29 / 2Kro 29

2 Kronikos 30 / 2Kro 30

2 Kronikos 31 / 2Kro 31

2 Kronikos 32 / 2Kro 32

2 Kronikos 33 / 2Kro 33

2 Kronikos 34 / 2Kro 34

2 Kronikos 35 / 2Kro 35

2 Kronikos 36 / 2Kro 36