A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

2 Kronikos 101
Roboamas nuėjo į Sichemą, kur buvo susirinkę visi izraelitai paskelbti jį karaliumi.
2
Nebato sūnus Jeroboamas, kuris buvo pabėgęs nuo karaliaus Saliamono į Egiptą, išgirdęs apie tai, sugrįžo iš Egipto.
3
Jie pasiuntė ir pakvietė jį. Jeroboamas ir visas Izraelis atėjo ir kalbėjo Roboamui:
4
‘‘Tavo tėvas uždėjo mums sunkų jungą. Dabar palengvink savo tėvo mums uždėtą naštą, tai mes tau tarnausime’‘.
5
Jis jiems tarė: ‘‘Po trijų dienų sugrįžkite pas mane’‘. Ir žmonės nuėjo.
6
Karalius Roboamas tarėsi su senesniaisiais, kurie buvo priešais jo tėvą Saliamoną, kai jis dar buvo gyvas: ‘‘Patarkite man, ką atsakyti tautai’‘.
7
Tie jam kalbėjo: ‘‘Jei būsi malonus šitiems žmonėms, patiksi jiems ir kalbėsi švelniais žodžiais, jie visados bus tavo tarnai’‘.
8
Bet jis atmetė senesniųjų duotą patarimą ir tarėsi su jaunesniaisiais, kurie užaugo kartu su juo ir stovėjo priešais jį.
9
Jis jiems tarė: ‘‘Ką jūs patariate man atsakyti šitiems žmonėms, kurie man kalbėjo: ‘Palengvink jungą, kurį mums uždėjo tavo tėvas’?’‘
10
Jaunieji, užaugę kartu su juo, jam kalbėjo: ‘‘Šitiems žmonėms, kurie tau sakė: ‘Tavo tėvas padarė mūsų jungą sunkų, o tu mums jį palengvink’, atsakyk taip: ‘Mano mažasis pirštas storesnis už mano tėvo strėnas.
11
Mano tėvas jums uždėjo sunkų jungą, bet aš jį jums dar pasunkinsiu. Mano tėvas jus plakė botagais, o aš plaksiu jus dygliuotais rimbais’ ‘‘.
12
Kai Jeroboamas ir visa tauta trečią dieną atėjo pas Roboamą, kaip karalius buvo sakęs: ‘‘Sugrįžkite pas mane trečią dieną’‘,
13
karalius, atmetęs senesniųjų patarimą, kalbėjo tautai griežtai,
14
kaip jaunesnieji jam buvo patarę: ‘‘Mano tėvas uždėjo jums sunkų jungą, o aš jį jums dar pasunkinsiu. Mano tėvas jus plakė botagais, o aš plaksiu jus dygliuotais rimbais’‘.
15
Karalius nepaklausė tautos, nes tai buvo nuo Dievo, kad Viešpats ištesėtų savo žodį, kurį Jis kalbėjo per Ahiją iš Šilojo Nebato sūnui Jeroboamui.
16
Izraelitai, pamatę, kad karalius nenori jų išklausyti, atsakė jam: ‘‘Mes neturime dalies Dovyde nė paveldėjimo Jesės sūnuje. Visi Izraelio vyrai, į savo palapines! Dovydai, rūpinkis savo namais’‘. Visi izraelitai nuėjo į savo palapines.
17
Izraelitams, gyvenantiems Judo miestuose, karaliavo Roboamas.
18
Karalius Roboamas pasiuntė Adoramą, mokesčių rinkėją, pas izraelitus, bet jie užmušė jį akmenimis. Karalius Roboamas skubiai įšoko į vežimą ir pabėgo į Jeruzalę.
19
Taip Izraelis atsiskyrė nuo Dovydo namų iki šios dienos.2 Kronikos 10:1
2 Kronikos 10:2
2 Kronikos 10:3
2 Kronikos 10:4
2 Kronikos 10:5
2 Kronikos 10:6
2 Kronikos 10:7
2 Kronikos 10:8
2 Kronikos 10:9
2 Kronikos 10:10
2 Kronikos 10:11
2 Kronikos 10:12
2 Kronikos 10:13
2 Kronikos 10:14
2 Kronikos 10:15
2 Kronikos 10:16
2 Kronikos 10:17
2 Kronikos 10:18
2 Kronikos 10:19


2 Kronikos 1 / 2Kro 1
2 Kronikos 2 / 2Kro 2
2 Kronikos 3 / 2Kro 3
2 Kronikos 4 / 2Kro 4
2 Kronikos 5 / 2Kro 5
2 Kronikos 6 / 2Kro 6
2 Kronikos 7 / 2Kro 7
2 Kronikos 8 / 2Kro 8
2 Kronikos 9 / 2Kro 9
2 Kronikos 10 / 2Kro 10
2 Kronikos 11 / 2Kro 11
2 Kronikos 12 / 2Kro 12
2 Kronikos 13 / 2Kro 13
2 Kronikos 14 / 2Kro 14
2 Kronikos 15 / 2Kro 15
2 Kronikos 16 / 2Kro 16
2 Kronikos 17 / 2Kro 17
2 Kronikos 18 / 2Kro 18
2 Kronikos 19 / 2Kro 19
2 Kronikos 20 / 2Kro 20
2 Kronikos 21 / 2Kro 21
2 Kronikos 22 / 2Kro 22
2 Kronikos 23 / 2Kro 23
2 Kronikos 24 / 2Kro 24
2 Kronikos 25 / 2Kro 25
2 Kronikos 26 / 2Kro 26
2 Kronikos 27 / 2Kro 27
2 Kronikos 28 / 2Kro 28
2 Kronikos 29 / 2Kro 29
2 Kronikos 30 / 2Kro 30
2 Kronikos 31 / 2Kro 31
2 Kronikos 32 / 2Kro 32
2 Kronikos 33 / 2Kro 33
2 Kronikos 34 / 2Kro 34
2 Kronikos 35 / 2Kro 35
2 Kronikos 36 / 2Kro 36