A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

1 Kronikos 81
Benjamino pirmagimis buvo Bela, kiti­Ašbelis, Achrachas,
2
Noha ir Rafa.
3
Belos palikuonys: Adaras, Gera, Abihudas,
4
Abišūva, Naamanas, Ahoachas,
5
Gera, Šefufanas ir Huramas.
6
Ehudo palikuonys buvo Gebos gyventojai, šeimų vadai; jie buvo ištremti į Manahatą:
7
Naamanas, Ahija ir Gera, kuris buvo Uzos ir Ahihudo tėvas.
8
Šaharaimas susilaukė sūnų Moabo krašte, atleidęs savo žmonas Hušimą ir Baarą.
9
Jis vedė Hodešą ir susilaukė septynių sūnų: Jobabo, Cibijo, Mešo, Malkamo,
10
Jeuco, Sachijos ir Mirmos. Šitie jo sūnūs buvo šeimų vadai.
11
Su Hušima jis turėjo Abitubą ir Elpaalį.
12
Elpaalio sūnūs: Eberas, Mišamas ir Šemedas, kuris pastatė Onojo ir Lodo miestus bei jų miestelius.
13
Berija ir Šema buvo Ajalono gyventojų šeimų vadai; jie privertė pasitraukti Gato gyventojus.
14
Berijos sūnūs: Achjojas, Šašakas, Jeremotas,
15
Zebadija, Aradas, Ederas,
16
Mykolas, Išpa ir Joha.
17
Elpaalio sūnūs: Zebadija, Mešulamas, Hizkis, Heberas,
18
Išmerajas, Izlija ir Jobabas.
19
Šimio sūnūs: Jakimas, Zichris, Zabdis,
20
Elienajas, Ciletajas, Elielis,
21
Adaja, Beraja ir Šimratas.
22
Šašako sūnūs: Išpanas, Eberas, Elielis,
23
Abdonas, Zichris, Hananas,
24
Hananija, Elamas, Antotija,
25
Ifdėja ir Penuelis.
26
Jerohamo sūnūs: Šamšerajas, Šeharija, Atalija,
27
Jaarešija, Elija ir Zichris.
28
Šitie buvo šeimų vadai. Jie gyveno Jeruzalėje.
29
Gibeone gyveno Gibeono tėvas su žmona Maaka.
30
Jų pirmagimis sūnus buvo Abdonas, kiti—Cūras, Kišas, Baalas, Nadabas,
31
Gedoras, Achjojas ir Zecheris.
32
Miklotui gimė Šima. Jie gyveno šalia savo brolių Jeruzalėje.
33
Neras buvo Kišo tėvas, Kišas­ Sauliaus, Saulius­Jehonatano, Malkišūvos, Abinadabo ir Ešbaalo tėvas.
34
Jehonatano sūnus buvo Merib Baalas, o Merib Baalo sūnus­ Michėjas.
35
Michėjo sūnūs: Pitonas, Melechas, Tarėja ir Ahazas.
36
Ahazas buvo Jehoados tėvas, Jehoada­Alemeto, Azmaveto ir Zimrio, Zimris­Mocos,
37
Moca buvo Binėjos tėvas, Binėja­Rafos, Rafa­Eleasos, o Eleasa­Acelio.
38
Acelis turėjo šešis sūnus: Azrikamą, Bochruvą, Izmaelį, Šeariją, Abdiją ir Hananą.
39
Jo brolio Ešeko sūnūs: pirmagimis­Ulamas, kiti­Jeušas ir Elifeletas.
40
Ulamo sūnūs buvo narsūs kariai ir geri šauliai. Ulamas turėjo šimtą penkiasdešimt palikuonių­ sūnų ir anūkų. Visi šie yra Benjamino sūnūs.1 Kronikos 8:1
1 Kronikos 8:2
1 Kronikos 8:3
1 Kronikos 8:4
1 Kronikos 8:5
1 Kronikos 8:6
1 Kronikos 8:7
1 Kronikos 8:8
1 Kronikos 8:9
1 Kronikos 8:10
1 Kronikos 8:11
1 Kronikos 8:12
1 Kronikos 8:13
1 Kronikos 8:14
1 Kronikos 8:15
1 Kronikos 8:16
1 Kronikos 8:17
1 Kronikos 8:18
1 Kronikos 8:19
1 Kronikos 8:20
1 Kronikos 8:21
1 Kronikos 8:22
1 Kronikos 8:23
1 Kronikos 8:24
1 Kronikos 8:25
1 Kronikos 8:26
1 Kronikos 8:27
1 Kronikos 8:28
1 Kronikos 8:29
1 Kronikos 8:30
1 Kronikos 8:31
1 Kronikos 8:32
1 Kronikos 8:33
1 Kronikos 8:34
1 Kronikos 8:35
1 Kronikos 8:36
1 Kronikos 8:37
1 Kronikos 8:38
1 Kronikos 8:39
1 Kronikos 8:40


1 Kronikos 1 / 1Kro 1
1 Kronikos 2 / 1Kro 2
1 Kronikos 3 / 1Kro 3
1 Kronikos 4 / 1Kro 4
1 Kronikos 5 / 1Kro 5
1 Kronikos 6 / 1Kro 6
1 Kronikos 7 / 1Kro 7
1 Kronikos 8 / 1Kro 8
1 Kronikos 9 / 1Kro 9
1 Kronikos 10 / 1Kro 10
1 Kronikos 11 / 1Kro 11
1 Kronikos 12 / 1Kro 12
1 Kronikos 13 / 1Kro 13
1 Kronikos 14 / 1Kro 14
1 Kronikos 15 / 1Kro 15
1 Kronikos 16 / 1Kro 16
1 Kronikos 17 / 1Kro 17
1 Kronikos 18 / 1Kro 18
1 Kronikos 19 / 1Kro 19
1 Kronikos 20 / 1Kro 20
1 Kronikos 21 / 1Kro 21
1 Kronikos 22 / 1Kro 22
1 Kronikos 23 / 1Kro 23
1 Kronikos 24 / 1Kro 24
1 Kronikos 25 / 1Kro 25
1 Kronikos 26 / 1Kro 26
1 Kronikos 27 / 1Kro 27
1 Kronikos 28 / 1Kro 28
1 Kronikos 29 / 1Kro 29