A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

1 Kronikos 31
Hebrone gimę Dovydo sūnūs: pirmagimis­Amnonas iš jezreelietės Ahinoamos, antras­ Danielius iš karmelietės Abigailės,
2
trečias­Abšalomas, Gešūro karaliaus Talmajo dukters Maakos sūnus, ketvirtas­Adonijas, Hagitos sūnus,
3
penktas­Šefatija iš Abitalės, šeštas­Itramas, Eglos sūnus.
4
Šeši sūnūs gimė Hebrone, kur jis karaliavo septynerius metus ir šešis mėnesius. Trisdešimt trejus metus jis karaliavo Jeruzalėje.
5
Ten gimė Šima, Šobabas, Natanas ir Saliamonas­keturi iš Amielio dukters Batšebos;
6
Ibharas, Elišama, Elifeletas,
7
Nogahas, Nefegas, Jafija,
8
Elišama, Eljada ir Elifeletas­ devyni.
9
Tai visi Dovydo sūnūs, neskaičiuojant sugulovių sūnų; Tamara buvo jų sesuo.
10
Saliamono sūnus buvo Roboamas, jo sūnus buvo Abija, jo sūnus­Asa, jo sūnus­Juozapatas,
11
jo sūnus­Joramas, jo sūnus­ Ahazijas, jo sūnus­Jehoašas,
12
jo sūnus­Amacijas, jo sūnus­ Azarija, jo sūnus­Joatamas,
13
jo sūnus­Achazas, jo sūnus­ Ezekijas, jo sūnus­Manasas,
14
jo sūnus­Amonas, jo sūnus­ Jozijas.
15
Jozijo pirmagimis­Johananas, antras­Jehojakimas, trečias­Zedekijas, ketvirtas­Šalumas.
16
Jehojakimo sūnūs: Jechonijas ir Zedekijas.
17
Jechonijo sūnūs: Asiras, Salatielis,
18
Malkiramas, Pedaja, Šenacaras, Jekamija, Hošama ir Nedabija.
19
Pedajos sūnūs: Zorobabelis ir Šimis. Zorobabelio sūnūs: Mešulamas ir Hananija; Šelomita buvo jų sesuo;
20
Hašuba, Ohelis, Berechija, Hasadija ir Jušab Hesedas­penki.
21
Hananijos sūnūs: Pelatija ir Izaja. Refajos, Arnano, Abdijos ir Šechanijos sūnūs.
22
Šechanija turėjo sūnų Šemają, Šemajos sūnūs: Hatušas, Igalas, Bariachas, Nearija ir Šafatas, iš viso šeši.
23
Nearijos sūnūs: Eljoenajas, Ezekijas ir Azrikamas­trys.
24
Eljoenajo sūnūs: Hodavijas, Eljašibas, Pelaja, Akubas, Joananas, Delaja ir Ananis­septyni.1 Kronikos 3:1
1 Kronikos 3:2
1 Kronikos 3:3
1 Kronikos 3:4
1 Kronikos 3:5
1 Kronikos 3:6
1 Kronikos 3:7
1 Kronikos 3:8
1 Kronikos 3:9
1 Kronikos 3:10
1 Kronikos 3:11
1 Kronikos 3:12
1 Kronikos 3:13
1 Kronikos 3:14
1 Kronikos 3:15
1 Kronikos 3:16
1 Kronikos 3:17
1 Kronikos 3:18
1 Kronikos 3:19
1 Kronikos 3:20
1 Kronikos 3:21
1 Kronikos 3:22
1 Kronikos 3:23
1 Kronikos 3:24


1 Kronikos 1 / 1Kro 1
1 Kronikos 2 / 1Kro 2
1 Kronikos 3 / 1Kro 3
1 Kronikos 4 / 1Kro 4
1 Kronikos 5 / 1Kro 5
1 Kronikos 6 / 1Kro 6
1 Kronikos 7 / 1Kro 7
1 Kronikos 8 / 1Kro 8
1 Kronikos 9 / 1Kro 9
1 Kronikos 10 / 1Kro 10
1 Kronikos 11 / 1Kro 11
1 Kronikos 12 / 1Kro 12
1 Kronikos 13 / 1Kro 13
1 Kronikos 14 / 1Kro 14
1 Kronikos 15 / 1Kro 15
1 Kronikos 16 / 1Kro 16
1 Kronikos 17 / 1Kro 17
1 Kronikos 18 / 1Kro 18
1 Kronikos 19 / 1Kro 19
1 Kronikos 20 / 1Kro 20
1 Kronikos 21 / 1Kro 21
1 Kronikos 22 / 1Kro 22
1 Kronikos 23 / 1Kro 23
1 Kronikos 24 / 1Kro 24
1 Kronikos 25 / 1Kro 25
1 Kronikos 26 / 1Kro 26
1 Kronikos 27 / 1Kro 27
1 Kronikos 28 / 1Kro 28
1 Kronikos 29 / 1Kro 29