Senas Testamentas
Naujasis Testamentas
Lietuvos Biblija

1 Kronikos 3

1

Hebrone gimę Dovydo sūnūs: pirmagimis­Amnonas iš jezreelietės Ahinoamos, antras­ Danielius iš karmelietės Abigailės,

2

trečias­Abšalomas, Gešūro karaliaus Talmajo dukters Maakos sūnus, ketvirtas­Adonijas, Hagitos sūnus,

3

penktas­Šefatija iš Abitalės, šeštas­Itramas, Eglos sūnus.

4

Šeši sūnūs gimė Hebrone, kur jis karaliavo septynerius metus ir šešis mėnesius. Trisdešimt trejus metus jis karaliavo Jeruzalėje.

5

Ten gimė Šima, Šobabas, Natanas ir Saliamonas­keturi iš Amielio dukters Batšebos;

6

Ibharas, Elišama, Elifeletas,

7

Nogahas, Nefegas, Jafija,

8

Elišama, Eljada ir Elifeletas­ devyni.

9

Tai visi Dovydo sūnūs, neskaičiuojant sugulovių sūnų; Tamara buvo jų sesuo.

10

Saliamono sūnus buvo Roboamas, jo sūnus buvo Abija, jo sūnus­Asa, jo sūnus­Juozapatas,

11

jo sūnus­Joramas, jo sūnus­ Ahazijas, jo sūnus­Jehoašas,

12

jo sūnus­Amacijas, jo sūnus­ Azarija, jo sūnus­Joatamas,

13

jo sūnus­Achazas, jo sūnus­ Ezekijas, jo sūnus­Manasas,

14

jo sūnus­Amonas, jo sūnus­ Jozijas.

15

Jozijo pirmagimis­Johananas, antras­Jehojakimas, trečias­Zedekijas, ketvirtas­Šalumas.

16

Jehojakimo sūnūs: Jechonijas ir Zedekijas.

17

Jechonijo sūnūs: Asiras, Salatielis,

18

Malkiramas, Pedaja, Šenacaras, Jekamija, Hošama ir Nedabija.

19

Pedajos sūnūs: Zorobabelis ir Šimis. Zorobabelio sūnūs: Mešulamas ir Hananija; Šelomita buvo jų sesuo;

20

Hašuba, Ohelis, Berechija, Hasadija ir Jušab Hesedas­penki.

21

Hananijos sūnūs: Pelatija ir Izaja. Refajos, Arnano, Abdijos ir Šechanijos sūnūs.

22

Šechanija turėjo sūnų Šemają, Šemajos sūnūs: Hatušas, Igalas, Bariachas, Nearija ir Šafatas, iš viso šeši.

23

Nearijos sūnūs: Eljoenajas, Ezekijas ir Azrikamas­trys.

24

Eljoenajo sūnūs: Hodavijas, Eljašibas, Pelaja, Akubas, Joananas, Delaja ir Ananis­septyni.

Lithuanian Bible
Public Domain: No info