A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

1 Kronikos 281
Dovydas sušaukė į Jeruzalę visus Izraelio ir giminių kunigaikščius, būrių viršininkus, tūkstantininkus, šimtininkus, karaliaus bei jo sūnų nuosavybės ir gyvulių vyriausiuosius prievaizdus, rūmų valdininkus, narsius vyrus ir karžygius.
2
Karalius atsistojęs tarė: ‘‘Paklausykite, mano broliai, mano tauta. Aš norėjau statyti namus Viešpaties Sandoros skryniai, pakojį mūsų Dievui ir buvau pasiruošęs statybai,
3
bet Dievas man tarė: ‘Tu nestatysi namų mano vardui, nes tu esi karys ir praliejai kraują’.
4
Tačiau Viešpats, Izraelio Dievas, pasirinko mane iš visų mano tėvo namų, kad būčiau karalius viso Izraelio. Jis išrinko iš Judo giminės mano tėvo namus ir iš mano tėvo sūnų mane panorėjo paskirti viso Izraelio karaliumi.
5
Viešpats davė man daug sūnų ir iš visų Jis pasirinko Saliamoną, kad jis sėdėtų Viešpaties karalystės soste ir valdytų Izraelį.
6
Jis man pasakė: ‘Tavo sūnus Saliamonas pastatys mano namus ir mano kiemus; Aš jį išsirinkau savo sūnumi ir Aš būsiu jam tėvas.
7
Be to, Aš įtvirtinsiu jo karalystę per amžius, jei jis vykdys mano įsakymus ir nurodymus kaip iki šiolei’.
8
Taigi dabar viso Izraelio ir mūsų Dievo akivaizdoje jums sakau: klausykite ir vykdykite visus Viešpaties, savo Dievo, įsakymus, kad gyventumėte šioje geroje žemėje ir ji liktų jūsų vaikams per amžius.
9
O tu, mano sūnau Saliamonai, pažink savo tėvo Dievą ir Jam tarnauk tobula širdimi ir su tikru noru, nes Viešpats ištiria visų širdis ir siekius. Jei Jo ieškosi, rasi Jį, o jei Jį paliksi, Jis atmes tave amžiams.
10
Dabar įsidėmėk! Viešpats tave išsirinko, kad pastatytum namus šventyklai. Būk stiprus ir daryk tai’‘.
11
Dovydas davė savo sūnui Saliamonui šventyklos planą: prieangių, pastatų, sandėlių, aukštutinių ir vidinių patalpų ir Švenčiausiosios;
12
taip pat ir kitus brėžinius, kurie buvo jo širdyje: Viešpaties namų kiemo, visų aplinkui esančių patalpų, Dievo namų turtų saugyklos ir pašvęstų daiktų saugyklos,
13
patalpų kunigų bei levitų padaliniams ir įvairiems šventyklos darbams, ir visų Viešpaties namų tarnystės indų.
14
Jis davė Saliamonui aukso ir sidabro auksiniams ir sidabriniams indams nulieti, nustatydamas atskirų indų svorį:
15
auksinėms žvakidėms ir jų lempoms nustatė kiekvienos žvakidės ir lempos svorį, taip pat sidabrinėms žvakidėms ir jų lempoms nustatė kiekvienos žvakidės ir lempos svorį pagal jų paskirtį.
16
Taip pat davė aukso padėtinės duonos stalams iš aukso ir sidabro sidabriniams stalams,
17
gryno aukso šakutėms, puodams, taurėms ir auksiniams dubenims, kiekvienam pagal svorį, sidabriniams dubenims, kiekvienam sidabro pagal svorį;
18
smilkomajam aukurui gryniausio aukso pagal svorį ir cherubams, kurie laikė išskleidę sparnus ir dengė Viešpaties Sandoros skrynią.
19
Visa tai buvo užrašyta pagal Viešpaties duotą apreiškimą, kaip Jis nurodė atlikti darbus.
20
Dovydas tarė savo sūnui Saliamonui: ‘‘Būk stiprus ir drąsus bei imkis darbo! Nebijok ir nenusigąsk, nes Viešpats Dievas, mano Dievas, bus su tavimi. Jis nepaliks tavęs, kol baigsi visus Viešpaties namų statybos darbus.
21
Kunigai ir levitai yra pasiruošę bet kokiai Dievo namų tarnystei; kiekviename darbe tau padės patyrę meistrai ir visa tauta bei kunigaikščiai vykdys tavo įsakymus’‘.1 Kronikos 28:1
1 Kronikos 28:2
1 Kronikos 28:3
1 Kronikos 28:4
1 Kronikos 28:5
1 Kronikos 28:6
1 Kronikos 28:7
1 Kronikos 28:8
1 Kronikos 28:9
1 Kronikos 28:10
1 Kronikos 28:11
1 Kronikos 28:12
1 Kronikos 28:13
1 Kronikos 28:14
1 Kronikos 28:15
1 Kronikos 28:16
1 Kronikos 28:17
1 Kronikos 28:18
1 Kronikos 28:19
1 Kronikos 28:20
1 Kronikos 28:21


1 Kronikos 1 / 1Kro 1
1 Kronikos 2 / 1Kro 2
1 Kronikos 3 / 1Kro 3
1 Kronikos 4 / 1Kro 4
1 Kronikos 5 / 1Kro 5
1 Kronikos 6 / 1Kro 6
1 Kronikos 7 / 1Kro 7
1 Kronikos 8 / 1Kro 8
1 Kronikos 9 / 1Kro 9
1 Kronikos 10 / 1Kro 10
1 Kronikos 11 / 1Kro 11
1 Kronikos 12 / 1Kro 12
1 Kronikos 13 / 1Kro 13
1 Kronikos 14 / 1Kro 14
1 Kronikos 15 / 1Kro 15
1 Kronikos 16 / 1Kro 16
1 Kronikos 17 / 1Kro 17
1 Kronikos 18 / 1Kro 18
1 Kronikos 19 / 1Kro 19
1 Kronikos 20 / 1Kro 20
1 Kronikos 21 / 1Kro 21
1 Kronikos 22 / 1Kro 22
1 Kronikos 23 / 1Kro 23
1 Kronikos 24 / 1Kro 24
1 Kronikos 25 / 1Kro 25
1 Kronikos 26 / 1Kro 26
1 Kronikos 27 / 1Kro 27
1 Kronikos 28 / 1Kro 28
1 Kronikos 29 / 1Kro 29